Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Dovanota skola

Xochitl Dixon
2018 February 20 d.

„Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis atitolino nuo mūsų nuodėmes“ (Ps 103, 12).

Kai aš pamačiau medicinos paslaugų sąskaitą, akys man pasruvo ašaromis. Mano vyrui sumažino atlyginimą, o prieš tai buvo ilgas bedarbystės periodas. Dabar net norint padengti pusę reikiamos sumos, reikės mokėti kas mėnesį metų metus. Aš pasimeldžiau ir paskambinau gydytojui, kad paaiškinčiau mūsų situaciją ir paprašyčiau išdėstyti skolą į kelis terminus.

Gydytojo sekretorė manęs išklausė ir paprašė palaukti, o po minutės pranešė, jog gydytojas anuliavo skolą.

„Ačiū“, - sušnibždėjau aš. Dosni dovana apstulbino mane ir pripildė širdį dėkingumo. Aš nusprendžiau pasilaikyti šią sąskaitą atminčiai. Ne tam, kad prisiminčiau kiek buvau skolinga, o kad ji primintų, ką dėl manęs padarė Dievas.

Mano gydytojas anuliavo medicinos paslaugų sąskaitą, o Dievas atleido nesumokėtą mano nuodėmių skolą. Biblijoje pasakyta, kad Viešpats „Gailestingas ir maloningas (...) ir turtingas gailestingumo“ (Ps 103, 8). „Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal nuodėmes“ (Ps 103, 10). Kai mes atgailaujame ir priimame išgelbėjimą Kristuje, Jis pašalina mūsų nusikaltimus taip, „kaip toli nuo rytų yra vakarai“ (Ps 103, 12). Jo auka visiškai ištrina mūsų skolą.

Kai mums vienąkart atleista, mes nebeesame susieti su mūsų ankstesnėmis nuodėmėmis. Tad dėkokime Jam už nuostabią dovaną ir už viską, ką Jis mums padarė. Nuoširdžiai pagarbinkime Jį ir pašvęskime Jam visą savo gyvenimą.

Viešpatie, dėkojame Tau, kad „nurašei“ mūsų skolas, kai mes save patikėjome Tau.

Mūsų skola labai didelė, bet dar didesnis Dievo gailestingumas.

© Our Daily Bread