Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Siekti vienybės

David C. McCasland
2018 February 20 d.

„Čia nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus“ (Kol 3, 11).

Mano vaikystė prabėgo 1950-aisiais. Tuomet aš žiūrėjau į rasinę nelygybę kaip į savaime suprantamą dalyką. Mūsų mieste mokyklos, restoranai, visuomeninis transportas ir net miesto rajonai buvo aiškiai atskirti: į baltųjų ir spalvotųjų.

Savo požiūrį aš pakeičiau tik 1968 m., kai patekau į JAV kariuomenės pratybų (mokymų) stovyklą. Ten buvo suvežti jauni žmonės iš įvairių kultūrinių grupių. Veikiai mes supratome, kad turime išmokti vienas kitą suprasti ir priimti, drauge dirbti ir vykdyti mūsų misiją.

Apaštalas Paulius, bendraudamas Kolosų bažnyčioje, suprato, kaip labai jos nariai skiriasi vienas nuo kito. Todėl jis juos mokė neužmiršti, kad dabar „čia nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus“ (Kol 3, 11). Ten, kur išoriški ir vidiniai skirtumai galėjo tapti susiskaldymo priežastimi, apaštalas skatino: „apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme“ (Kol 3, 12). O virš visų šių dorybių jis skatino: „apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis“ (Kol 3, 14).

Paprastai būna nelengva įgyvendinti šiuos principus, tačiau kaip tik taip elgtis mus ir ragina Jėzus.  Visus tikinčiuosius suvienija meilė Jam. Šiuo pagrindu mes, būdami viename Kristaus kūne, siekiame tarpusavio supratimo, taikos ir vienybės.

Nepaisant daugelio mūsų skirtumų, mes galime pasiekti stebėtinos vienybės Jame.

Viešpatie, Tu mus suvedei tikėjimu į Tavo Sūnų Jėzų Kristų. Suvienyk mūsų širdis meilėje, kad mes galėtume vienas kitą palaikyti ir Tau tarnauti.

Nepaisant skirtumų, Kristaus meilė sukuria vienybę.

© Our Daily Bread