Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Požiūrio klausimas

Anne Cetas
2018 February 08 d.

„Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus“ (Jok 1, 2).

Pavargusi ir nuliūdusi Regina po darbo važiavo namo. Diena prasidėjo tragiška naujiena, kurią telefonu sms žinute pranešė draugė. Paskui įvyko darbinis susitikimas su bendradarbiais, kur visos jos idėjos buvo atmestos. Pasimeldusi Regina nusprendė, jog būtų gerai atitrūkti nuo streso, nupirkti gėlių ir aplankyti pagyvenusią tikinčiąją senelių namuose. Ši džiugiai sutiko Reginą ir papasakojo, koks geras yra Viešpats. „Aš turiu lovą ir kėdę, mane maitina tris kartus per dieną, ir manimi rūpinasi slaugės. O dar Dievas kartais atsiunčia prie mano lango paukštelių. Jis žino, jog aš juos myliu“, – pasakojo ji.

Požiūris, nuostata – štai kas svarbu! Kaip byloja posakis: „Gyvenimas susideda  iš 10 procentų įvykių ir 90 procentų iš to, kaip mes į juos reaguojame“. Žmonės, į kuriuos kreipėsi apaštalas Jokūbas, buvo išblaškyti persekiojimų. Jis ragina juos pamąstyti, kaip jie priima tuos įvykius. „Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus“ (Jok 1, 2).

Kiekvienas iš mūsų turime savo kelią, kuriuo eidami mes mokomės pasitikėti Dievu sunkiomis aplinkybėmis. Kaip rašo Jokūbas, mes mokomės džiaugtis, kai suprantame, jog sunkumai vedą į dvasinę brandą ir tvirtą tikėjimą.

Viešpatie, pakeisk mano požiūrį į sunkumus. Suteik man džiaugsmo, kantrybės ir brandos.

Dievas gali padaryti, kad sielvarto akimirkos suteiktų mums brandos.

© Our Daily Bread