Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Nacionalinis turtas

Mart DeHaan
2018 February 08 d.

„Osana Dovydo Sūnui! Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse! (Mt 21, 9).

Reklamuotojai perdirbo garsiosios marmurinės Mikelandželo skulptūros nuotrauką, pavaizduodami Biblijos didvyrį Dovydą ne su per petį permesta svaidykle, o su šautuvu. Dėl to pareiškė protestą Italijos valdžia ir galerijos savininkai, teigdami, jog buvo padaryta šventvagystė. „Tai tas pats, kaip plaktuku sudaužyti skulptūrą“, - pareiškė oficialus atstovas.

Ilgus amžius Jeruzalėje Dovydo (piemenėlio-psalmininko ir Izraelio karaliaus-kario) vardas buvo siejamas su pačiais brangiausiais prisiminimais ir didžiausiais lūkesčiais. Pranašai išpranašavo, jog Dovydo palikuonis nugalės Izraelio priešus. Todėl prabėgus šimtmečiams, kai žmonės sveikino Jėzų kaip „Dovydo Sūnų“ (Mt 21, 6-9), jie tikėjosi, jog Jis stos vadovauti sukilimui, kuris panaikins romėnų okupaciją. Tačiau vietoje to Jėzus išvarė iš šventyklos prekiautojus ir išvartė pinigų keitėjų stalus. Jis norėjo savo Tėvo namus padaryti maldos namais visoms tautoms. Kunigai ir vyresnieji buvo įniršę. Tai buvo ne tas Mesijas, Dovydo Sūnus, kurio jie laukė. Todėl nesuvokdami, ką daro, jie įdavė plaktuką į Romos budelių rankas, kad tie prikaltų prie kryžiaus Izraelio šlovės rankas ir kojas.

Jėzus nesipriešino. Jis leidosi nukryžiuojamas ant gėdingo kryžiaus. Tik po prisikėlimo tapo aišku, kad Dovydo Sūnus meile nugalėjo savo priešus. Dabar Jis siunčia mus, kad visame pasaulyje skleistume Jo Žodį.

Dangaus Tėve, sunku su tuo sutikti, bet tai yra tiesa. Mes prisirišame prie tuščių dalykų ir mylime tai, kas neturi vertės. Duok mums prisipildyti Tavo meile.

Jėzus parodo, jog Dievas pranoksta visus mūsų lūkesčius.

© Our Daily Bread