Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kas viduje?

Kirsten Holmberg
2018 February 08 d.

„Bet šita turtą mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų“ (2 Kor 4, 7).

„Ar nori žinoti, kas yra viduje?“, – paklausė draugė. Nes aš ką tik buvau ją pagyrusi dėl kuklios skudurinės lėlės, kurią savo rankose laikė jos dukrelė. Man pasidarė įdomu, ir aš atsakiau, kad labai noriu. Ji pavertė lėlę veidu žemyn ir atidarė ant jos nugaros užtrauktuką. Skuduriniame kūnelyje buvo lobis – tokia pat pačios Emilės lėlė, su kuria ji žaidė vaikystėje, daugiau kaip prieš dvidešimt metų. „Išorinė“ lėlė buvo tik apvalkalas: ši vidinė šerdis suteikė jai stabilumą ir formą.

Apaštalas Paulius rašė, kad tiesa apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą buvo turtas, kurį Dievas patalpino į neišvaizdų apvalkalą – savo tautą. Šis turtas leidžia tikintiesiems iškęsti neįsivaizduojamus sunkumus ir tęsti savo tarnystę. Jo šviesa ir gyvenimas spinduliuoja per mūsų silpnos žmogiškos prigimties „įtrūkius“. Apaštalas padrąsina krikščionius nenusiminti (žr. 2 Kor 4, 16), nes Dievas suteikia savo vaikams jėgos atlikti Jo darbą.

Kaip mano draugės „vidinė“ lėlė, Evangelijos turtas suteikia mūsų gyvenimui kryptingumą ir tvirtybę. Kai mumyse atsiranda Dievo jėga, aplinkiniams iškyla klausimas: „Kas ten viduje?“ Tuomet mes galime jiems atverti savo širdį ir papasakoti apie išgelbėjimo Kristuje, kuris yra mūsų gyvenimo ir džiaugsmo Šaltinis, pažadą.

Viešpatie, dėkoju Tau už išganymą. Šviesk savo šviesa per mano gyvenimą, kad ir kiti, tai matydami, norėtų Tave pažinti.

Kristaus Evangelija šviečia trapiuose Dievo žmonių induose.  

© Our Daily Bread