Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Siekis

Lawrence Darmani
2018 January 15 d.

„Veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo, už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje“ (Fil 3, 14).

Praeidamas pastatą, kuriame yra mano biuras, aš nusistebėjau pamatęs raudoną gėlytę, kuri augo iš šaligatvio betoninių plytelių tarpelio. Nepaisant netinkamų sąlygų, augalas rado sau vietą, įsišaknijo ir pražydo. Vėliau aš pastebėjau, jog iš kondicionieriaus, kuris buvo kaip tik virš gėlytės, retkarčiais lašėjo vanduo. Nors aplinka buvo skurdi, tačiau augalas sulaukdavo pagalbos „iš aukštybių“ ir todėl žydėjo.

Krikščioniško gyvenimo augimas būna sunkus, tačiau, jei mes esame su Kristumi, tai įveikiame visas kliūtis. Ir net tada, kai būna nepalankios aplinkybės, o nusivylimai užgesina vidinę ugnį. Svarbiausia išlaikyti nuolatinį abipusį ryšį su Viešpačiu. Tuomet mes, kaip ir ta gėlelė prie mano biuro, pražysime. Tą patyrė apaštalas Paulius. Nepaisant sunkumų ir persekiojimų (2 Kor 11, 23-27) jis nepasidavė. „Vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Jėzaus Kristaus pagautas (...) Veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo, už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje“ (Fil 3, 12. 14).

Paulius suprato, kad visą gali Kristuje, kuris jį stiprina (Fil 4, 13). Taip galėsime sakyti ir mes, jeigu su pagalba To, kuris mums suteikia jėgų, veršimės į tikslą aukštybėse.

Viešpatie, mano Dangiškasis Tėve, Tu sukūrei šią dieną. Dėkoju, kad kas beįvyktų šiandien, Tu būsi šalia.

Dievas suteikia mums jėgos gyventi ir augti.

© Our Daily Bread