Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Pirma visko, kas svarbiausia

C.P. Hia
2017 December 14 d.

„Žiūrėk savęs ir mokymo, būk pastovus tame“ (1 Tim 4, 16).

Prieš pakylant lėktuvui, keleiviai išklauso oro linijų darbuotojų saugos instruktažą. Tarp kitko jame aiškinama, ką daryti, jeigu salone prarandamas slėgis ir iš aukščiau esančio skyriaus virš galvų nusileidžia deguonies kaukės. Keleiviams sakoma, kad tuomet visų pirma reikia užsidėti kaukę pačiam, o paskui padėti greta sėdintiems keleiviams ir vaikams. Kodėl taip reikia daryti? Todėl, kad norint padėti kitiems, reikia pačiam būti gerai pasirengusiam.

Rašydamas Timotiejui, Paulius pabrėžė, kad, norint padėti ir tarnauti kitiems, labai svarbu rūpintis savo paties dvasine būkle. Jis jaunajam tarnautojui primena pastoriaus priedermes: kovoti su klaidingais mokymais (1 Tim 4, 1-5) ir tarp krikščionių įtvirtinti tiesą (1 Tim 4, 6-8). Tačiau jis pabrėžė, kad norint tai įvykdyti, reikia padaryti svarbiausią dalyką: „Žiūrėk savęs ir mokymo, būk pastovus tame“ (1 Tim 4, 16). Timotiejus iš pradžių turėjo pasirūpinti savo santykiais su Dievu, o paskui jau padėti kitiems.

Apaštalo Pauliaus žodžiai liečia ir mus. Mes kasdien sutinkame žmones, kurie nepažįsta Viešpaties. Jeigu mes patys per Dievo Žodį ir maldą būsime kupini dvasinio deguonies, tuomet mums bus žymiai paprasčiau padėti kitiems žmonėms.

Viešpatie, atskleisk man Tavo Žodį. Duok prieš einant į pasaulį prisipildyti Jo gaivumo ir būti pasaulio šviesa.

Krikščionių gyvenimas – tai langas, per kurį žmonės mato Kristų.

© Our Daily Bread