Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kalėdos MacPherson soduose

Poh Fang Chia
2017 December 14 d.

„Tebūna palaimintas Viešpats Izraelio Dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą“ (Lk 1, 68).

Dideliame daugiaaukščiame name, kuris vadinasi „MacPherson sodai“ yra 230 butų. Kiekvienas gyventojas turi savo istoriją. Dešimtame aukšte gyvena senutė, kurios vaikai užaugo, susituokė ir išsivažinėjo. Dabar ji gyvena viena. Netoli jos – gyvena jauna pora su dviem vaikais. O keliais aukštais žemiau gyvena jaunuolis, kuris tarnauja kariuomenėje. Jis apsilankydavo mūsų bažnyčioje. Galbūt ir vėl ateis per Kalėdas. Aš susipažinau su tais žmonėmis per praėjusias Kalėdas, kai mes vaikščiojome po mūsų rajono butus, giedodami giesmes ir sveikindami su šventėmis.

Per kiekvienas Kalėdas – kaip ir nuo pat pirmųjų Kalėdų – yra daug žmonių, kurie nežino, kad Dievas atėjo į mūsų pasaulį kaip Kūdikis, kurio vardas – Jėzus (Lk 1, 68; 2, 21). Arba jie nesupranta to „didelio džiaugsmo, kuris bus visai tautai („visiems žmonėms“ pagal King James version; Lk 2, 10). Taip, visiems žmonėms! Nepriklausomai nuo tautybės, kultūros, lyties ar finansinės padėties. Kiekvienas žmogus gali su Juo susitaikyti ir pajusti Jo meilę, džiaugsmą, ramybę ir viltį. Visi žmonės - nuo kaimynės senutės iki bendradarbių - turi išgirsti šią nuostabią naujieną!

Per pirmąsias Kalėdas gelbėjančią žinią į pasaulį atnešė angelai. Šiandien Dievas nori panaudoti mus, kad žinia būtų pranešta likusiam pasauliui.

Viešpatie, panaudok mane, kad galima būtų paliesti kitų žmonių širdis žinia apie Tavo atėjimą.

Geroji žinia apie Kristaus gimimą – yra džiaugsmas visiems žmonėms.  

© Our Daily Bread