Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Nuo šiandien jus laiminsiu!

Frank Lauermann
2017 December 06 d.

"Nuo šiandien jus laiminsiu!" /Agėjo 2, 19/

Nuostabu! Nuo šiandien jokių nelaimių, jokių bėdų, jokių nuostolių, daugiau nieko blogo! JIS yra Viešpats ir JIS sako: „Nuo šiandien jus laiminsiu!“ Na taip, tuomet viskas būtų gerai...

Tuo metu Izraeliui viskas nesisekė. Jie sėjo daug, bet pjovė mažai, piniginė turėjo skyles (bet kažkaip pinigai visada buvo ten, buvo galima taupyti kiek tik nori). Daugelį žmonių puolė ligos ir negalios, išplito badas, nepasitenkinimas, nors žmonės buvo pakankamai pasklidę. Visur ko nors trūko, visur buvo per mažai...

Dievas paklausė tautos, kaip jie mano, kur tai veda? „Nes mano namai yra griuvėsiuose! Jūs dirbate tik dėl savęs ir pamirštate mane ir mano namus. Ir aš turėčiau jus palaiminti? Ne! Eikite į kalnus, atsineškite medienos, aptašykite akmenis ir imkitės darbo! Tada galėsiu vėl palaiminti.“

Izraelitai pakluso ir nuėjo dirbti savo Dievui. Tada atėjo Dievo atsakymas: „Žiūrėkite, kas šiandien prasideda, nuo šiandien, kai pastatytas kertinis šventyklos akmuo. Ar nelaimė vis dar apėmusi tave? Ar vis dar trūksta ir esi nepatenkintas? Ne, nes nuo šiandien aš laiminu!“

Jei gyvenime tikrai stokoji, jei vis trūksta, vis nepakanka ir nepakanka, tai gali būti dėl to: Viešpaties namai guli griuvėsiuose. Jo šventykla – tai yra tavo širdis ir Jėzaus bažnyčia. Išvalyk širdį ir pašventink ją Viešpačiui Jėzui! Tebūna Jis vėl Viešpats ir Karalius! Ir pašvęsk save šventyklai, bažnyčiai. Atnešk savo dovanas ir rūpinkis, kad bažnyčia klestėtų! Jei manai, kad tau nereikia bažnyčios, tai bažnyčiai reikia tavęs! Taip Dievas sukūrė ir JIS nori, kad taip būtų. Gali būti, kad sunkiai rasi savo vietą bažnyčioje. Bet Dievas turi tau ypatingą planą. Paklausk Jo! JIS jį parodys!

Gali būti, kad bendruomenėje esi stebėtojas, kritikas ar sarginis šuo; arba lankaisi tiesiog dėl savęs, kad pats pasisotintum; galbūt tu visada sėdi gale, kad galėtum viską matyti. Prašau, pakilk! Palik savo vietą ir imk veikti savo brolių ir seserų labui! Esi už tai atsakingas ir Dievas taip į tave žvelgia. Užimk savo tikrąją vietą, kurią tau turi Dievas, prisiimk atsakomybę už savo brolius ir seseris, ir Dievas palaimins.

Ačiū, Jėzau! Tu esi mano Viešpats ir esi savo bažnyčios Viešpats! Tu nusprendi, kaip turėtų būti, ir aš noriu Tavęs klausyti. Taip, aš pašvenčiu savo širdį Tau ir pasišvenčiu tarnauti savo broliams ir seserims. Nes Tu esi tas, kuris mane labai myli ir mane labai laimina – „darau tai dėl tavęs!“