Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Be nuodėmių

Frank Lauermann
2017 December 06 d.

„Eik ir daugiau nebenusidėk.“ /Evangelija pagal Joną 8, 11/

Moteris, kuri buvo pagauta svetimaujant, buvo atvesta pas Jėzų. Jis paklausė, ką su ja daryti. Įstatymas numato štai ką: užmėtyti akmenimis. Ką tu apie tai pasakysi? Jėzus apsvarstė ir pirštu parašė ant žemės. Kai jie atkakliai klausinėjo toliau, Jis tarė: „Kas yra be nuodėmės, lai pirmas meta į ją akmenį!“, – ir jis rašė toliau. Tada visi pasišalino, pirmiausia vyresnieji. Jėzus liko vienas su moterimi. „Moterie, kur jie visi pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? – Niekas, Viešpatie. – Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk.“

Ką turėjo omeny Jėzus sakydamas „daugiau nebenusidėk“? Taip, Jis turėjo omeny būtent tai, ką JIS sako: „Nebenusidėk“. Nuodėmė yra atskyrimas nuo Dievo per kaltę, nesėkmę, netikėjimą ar savavališką sprendimą.

Jėzus atvėrė kelią pas Dievą; kas nori pasilikti nuodėmėje, gali likti, bet neprivalo. Nuodėmė yra žmogaus būklė, ne visuomet veiksmas ar mintis. Niekas neprivalo likti šioje atskyrimo nuo Dievo būsenoje, nes prieš 2000 metų ant kryžiaus įvyko atleidimas! Nuo to laiko tavo kaltė tau atleista – vakar dienos, šiandienos ir rytojaus kaltė.

Per kryžių Dievas mums sako „taip“: tu man patinki, aš tave myliu, aš noriu tavęs! Aš atleidžiu tau viską, be jokių ribų, be laiko limito, visą gyvenimą. Ar nori tai priimti?

Nuo didžiųjų nuodėmių mus gelbsti Šventoji Dvasia, gyvenanti mūsų širdyse. JI nedelsdama apsireiškia, ir nebegaliu meluoti, apgauti ar pavogti, žudyti ar svetimauti. Jei pagaunu save, kad nutolau nuo tiesos, žinau, kad esu toli nuo Dievo. Nes Jis mane saugo, kai esu su Juo.

Bet mane neramina mažos nuodėmės: nedraugiškumas, nekantrumas, nenuolankumas ir daug kitų....

Jėzus sako: „pasilik manyje“. Aš tave pakeisiu. Aš duodu tau naują širdį. Ir jei tu suklysti ar nusidedi, prašau, ateik iškart pas mane, kad tau atleisčiau. Tikėk atleidimu! Nes tu visada esi su manimi. Tavo sugedimas manęs negąsdina, nes aš jį žinojau dar prieš tave išpirkdamas. Bet tavo netikėjimas mane skaudina. Prašau, visada nedelsdamas ateik pas mane. Nepasilik nuodėmėje, atsiskyręs nuo manęs!

Ačiū, Jėzau, Tavo malonė man – nesuvokiamai didelė! Kaip Tu gali tiesiog mane mylėti! Bet Tu tai darai, Tu mane myli. Ir aš noriu visada likti Tavo meilėje. Esi man toks geras!