Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Derlius ir dėkojimas

Dave Branon
2017 November 27 d.

„Švęsk Pirmųjų vaisių derliaus šventę ir metų pabaigoje, kai nuimsi laukų derlių, Derliaus nuėmimo šventę“ (Iš 23, 16).

Prieš kelis tūkstančius metų Dievas tiesiogiai kalbėjo su Moze ir savo tautai įsteigė naują šventę. Kaip Išėjimo knygoje užrašė Mozė, Dievas sakė: „Švęsk Pirmųjų vaisių derliaus šventę ir metų pabaigoje, kai nuimsi laukų derlių, Derliaus nuėmimo šventę“ (Iš 23, 16).

Šiandien daugelyje pasaulio šalių vyksta kažkas panašaus: krikščionys švenčia padėkos dieną už žemės vaisių dovanas. Ganoje švenčiama šventė Yam. Brazilijoje padėkos už žemės vaisius šventė vadinama Dia de Acao de Graca. Kinijoje rudens viduryje vyksta Mėnulio šventė. O JAV ir Kanadoje tai Padėkos diena.

Norėdami suprasti šios šventės tikslą, prisiminkime, kas vyko tuoj pat po tvano. Dievas patikino Nojų ir jo šeimą (o su jais kartu ir mus), kad gyvenimas žemėje bus aprūpintas kasmetiniais derliais. Žemėje keisis metų laikai; diena keis naktį, o taip pat „nenustos sėja ir pjūtis“ (Pr 8, 22). Mūsų dėkingumas už derlių, kuris mus aprūpina maistu, yra skirtas tik vienam Dievui.

Nesvarbu, kur jūs gyvenate ar kaip švenčiate Padėkos dieną, - paskirkite ją, kad pašlovintumėte Kūrėją. Be Jo rūpesčio ir tvarkos gamtoje mes neturėtume nei derliaus (pjūties), nei šventės.

Dieve ir Kūrėjau, dėkojame Tau, kad nuostabiai sutvarkei pasaulį su jo metų laikais, sėja, pjūtimi ir viskuo, ko mums reikia. Priimk mūsų padėką.

Dėkingumas – džiugios širdies atmintis.

© Our Daily Bread