Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Sunki savaitė

David H. Roper
2017 November 27 d.

„Aš palieku jums savo ramybę, duodu jums savo ramybę“ (Jn 14, 27).

Mūsų kieme auga sena vyšnia, kurios geriausios dienos jau yra praeityje, ir ji atrodo taip, lyg ruoštųsi numirti. Todėl aš pakviečiau sodininką. Apžiūrėjęs medį, jis mums pasakė, jog vyšnia „patiria per daug streso“ ir jai tuoj pat reikalinga pagalba. „Palauk savo eilės“, – nueidama medžiui sumurmėjo mano žmona Karolina. Jai tuomet buvo sunki savaitė.

Visiems mums pasitaiko sunkių dienų ir savaičių, kupinų nerimo dėl mūsų vaikų, sutuoktinių, darbo, pinigų, sveikatos bei gerovės. Tačiau Jėzus užtikrino mus, kad nepaisant nerimą keliančių aplinkybių, mes galime turėti ramybę. Jis pasakė: „Aš palieku jums savo ramybę, duodu jums savo ramybę“ (Jn 14, 27).

Jėzaus žemiškas gyvenimas buvo kupinas sunkumų ir rūpesčių. Jį gundė priešai, nesuprato draugai ir giminės. Dažnai Jis neturėjo, kur galvos priglausti. Tačiau Jo elgesyje nebuvo nė ženklo nerimo ir susirūpinimo. Jo širdis buvo kupina ramybės ir nesutrikusi. Ir šią ramybę Jis duoda mums – laisvę nuo išgyvenimų dėl praeities, dabarties ir ateities. Jis savo elgesiu parodo ramybę; Savo ramybę.

Bet kokiose aplinkybėse (nepaisant to, ar jos baisios, ar kasdienės) mes galime kreiptis į Jėzų maldoje. Būdami Jo akivaizdoje mes galime patikėti Jam visas savo baimes ir rūpesčius. Ir tuomet, kaip patikina Paulius, „Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje“ (Fil 4, 7). Netgi jei mus ištinka „viena iš tų sunkių savaičių“, mes galime patirti Jo ramybę.

Brangus Viešpatie, dėkoju, kad galiu ateiti pas Tave su visomis baimėmis bei rūpesčiais ir Tavo ramybė apsaugos mano protą.

Kai patiriame įvairių problemų, ramybę galime rasti Jėzuje.

© Our Daily Bread