Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Daugiau dosnumo

Sheridan Voysey
2017 November 27 d.

„Tad, būdami viso ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir meilės mums, būkite pertekę ir šios malonės“ (1 Kor 8, 7).

Šerilės laukė staigmena, kai ji pristatė picą eiliniam adresatui. Tikėdamasi pamatyti privatų namą, ji nustebo pamačiusi bažnyčią. Sumišusi Šerilė įėjo vidun, kur ją pasitiko pastorius.

„Tikriausiai sunkiai verčiatės“, - pasakė pastorius. Šerilė su tuo sutiko. Tada pastorius išnešė dvi aukų lėkštes, kurios buvo pilnos tikinčiųjų suaukotų pinigų, ir daugiau kaip 750 dolerių kaip arbatpinigius supylė į Šerilės rankinę! Mergina nežinojo, jog pastorius paskambino į piceriją ir paprašė atsiųsti skurstantį pristatytoją. Dabar Šerilė galėjo apmokėti savo sąskaitas.

Kai ankstyvosios Jeruzalės bažnyčios tikintieji susidūrė su materialiniais sunkumais, Makedonijos krikščionys (nors patys būdami neturtingi) atsiliepė į jų poreikį, įsitikinę, jog tokia tarnystė jiems yra didelė privilegija (2 Kor 8, 1-4). Paulius kaip pavyzdį jų pasiaukojimą nurodė korintiečiams, o taip pat ir mums. Panaudodami savo perteklių ir padėdami skurstantiems, mes sekame Kristų, kuris dėl mūsų dvasinio neturto paliko dangaus turtus (2 Kor 8, 9).

Šerilė apie krikščionių gerumą papasakojo visiems klientams ir, sekdama jų pavyzdžiu, paaukojo visus tos dienos arbatpinigius kitiems vargšams. Dosnumo dar padaugėjo, ir Kristus buvo pašlovintas!

Viešpatie, Tu kartais nelauktais būdais patenkini mūsų poreikius. Panaudok mus, kad ir mes taip elgtumės su kitais.

Mūsų dosnumas padeda žmonėms ir pašlovina Kristų.

© Our Daily Bread