Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Mūsų maldos - Dievo terminai

James Banks
2017 November 10 d.

„O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ir suprantame...“ (Ef 3, 20).

Kartais Dievas į mūsų maldas atsako pagal savo pasirinktą laiką, ir mums tai ne visada lengva suprasti. 

Taip atsitiko kunigui Zacharijui, kuriam kartą šventykloje smilkymo aukuro dešinėje pasirodė angelas Gabrielius. Jis pasakė: „Nebijok, Zacharijau, nes tavo malda išklausyta. Tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu“ (Lk 1, 13).

Tačiau Zacharijas tikriausiai prieš daugelį metų prašė Dievo, kad dovanotų kūdikį. O dabar angelo žinia jį suglumino, nes Elžbieta jau buvo pagyvenusi ir nebegalėjo gimdyti. Ir vis dėlto Dievas atsakė į maldą.

Dievas turi idealią atmintį. Jis gali prisiminti mūsų maldas ne tik prieš daugelį metų, bet ir praėjus kelioms kartoms po mūsų. Jis niekuomet jų nepamiršta ir gali pasiųsti atsakymą, prabėgus daugeliui metų po to, kai mes jo prašėme. Kartais Jis atsako „Ne“, kartais - „Palauk“. Svarbiausia, kad Dievo atsakymas visuomet yra padiktuotas meilės. Dievo keliai yra aukščiau už mūsų supratimą, bet mes galime nusiraminti, žinodami, jog jie yra geri. Zacharijas tai suprato. Jis prašė sūnaus, bet Dievas davė jam žymiai daugiau. Jau suaugęs Jonas turėjo tapti tuo pranašu, kuris paskelbs Mesijo atėjimą.

Zacharijo patyrimas atspindi svarbią tiesą, kuri gali mus padrąsinti mūsų maldose: Dievo terminai retai sutampa su mūsų norais, tačiau Jo atsakymų visuomet verta laukti.

Visagali Gelbėtojau, dėkoju, kad Tu imi mano maldas ir su jomis darai daugiau, negu aš galiu įsivaizduoti!

Kai mes matome veikiančią Dievo ranką, mes galime pasitikėti Jo širdimi.

© Our Daily Bread