Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Gyventi anonimiškai

David C. McCasland
2017 November 10 d.

„Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save“ (Rom 12, 10).

Aš dažnai skaitau gerai žinomą Džeinės Jolen (Jane Yolen) esė „Anoniminis darbas“, kuris labai seniai buvo iškirptas iš žurnalo „Rašytojas“. „Geriausi rašytojai, - rašo ji, - tie, kurie iš tiesų, širdies gilumoje siekia likti anonimais. Svarbus yra ne pasakotojas, o pasakojimas“.

Mes pasauliui pasakojame žinią apie Jėzų Kristų, Gelbėtoją, kuris už mus atidavė savo gyvybę. Drauge su kitais tikinčiaisiais mes gyvename Jam ir skleidžiame pasaulyje Jo meilę.

Laiške Romiečiams 12, 3-21 aprašomas nuolankumas ir meilė, kuriais turi būti pripildyti mūsų santykiai su kitais krikščionimis. „Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotąjį tikėjimo saiką (...) Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save“ (Rom 12, 3. 10).

Išdidumas dėl savo pasiekimų gali mus apakinti ir neleisti pamatyti aplinkinių krikščionių nuopelnų. Arogancija gali apkartinti ateitį.

Jonas Krikštytojas, kurio užduotis buvo paruošti kelią Jėzui Kristui, pasakė: „Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3, 30).

Viešpatie, aš pripažįstu, kad turiu daug ko išmokti apie nuolankumą. Padėk man matyti, kas Tu iš tiesų esi, kad ir aš pats, ir kiti žmonės galėtų užimti savo širdyje deramą padėtį.

„Visuomet būkite nuolankūs prieš Dievą ir leiskite Jam būti viskuo visame“. - Oswald Chambers

© Our Daily Bread