Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Atskleisti paslaptis

David McCasland
2017 November 10 d.

„Dėl Tavo potvarkių tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo“ (Ps 119, 104).

Man visuomet patiko komiksų „Riešutėliai“ autoriaus Čarlzo Šulco (Charles Schulz) sąmojis ir įžvalgos. Vienoje iš jo pieštų knygelių veiksmas vyksta bažnyčioje. Jaunuolis laiko rankoje Bibliją ir telefonu sako draugui: „Manau, jog aš žengiau svarbiausią žingsnį, atskleidžiant Senojo Testamento paslaptis... Aš pradėjau jį skaityti!“

119 psalmėje aiškiai jaučiamas autoriaus siekis suprasti ir patirti Dievo Žodžio galią. „Kaip aš myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą dieną“ (Ps 119, 97). Toks mąstymas daro Viešpatį protingesnį, daugiau suprantantį ir Jam paklusnesnį žmogų (Ps 119, 98-100).

Biblijoje nėra stebuklingo „paslapčių atskleidimo“ rakto. Tačiau vis dėlto tos paslaptys yra mums prieinamos, tik reikia skaityti atvira širdimi ir pasirengus paklusti. Nors kai kurie Biblijos tekstai mums gali atrodyti sunkūs, tačiau daugelį Rašto tiesų mes galime aiškiai suprasti ir vėliau pasakyti Dievui: „Kokie saldūs man yra Tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų. Dėl Tavo potvarkių tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo“ (Ps 119, 103-104).

Dievo Žodyje mūsų laukia nuostabūs atradimai.

Viešpatie, dėkojame Tau už Bibliją, kuri suteikia mums išminties ir supratimo, kaip sekti Tave gyvenimo kelyje.

Sprendimas skaityti ir vykdyti Dievo Žodį – pradžia kelio, atskleidžiančio Jo meilę ir jėgą.

© Our Daily Bread