Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Brolis broliui

Tim Gustafson
2017 October 24 d.

„Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte“ (Jn 13, 34).

Mūsų su broliu amžiaus skirtumas mažiau nei metai. Suprantama, mes augome nuolat tarpusavyje konkuruodami (t.y. paprasčiausiai pešdavomės!). Tėvas tai suprasdavo – jis turėjo brolius. Mama – ne visuomet.

Mūsų vaikystė man primena daugelį Biblijos siužetų, ypač Pradžios knygos, kurią būtų galima pavadinti: „Trumpa broliško susipriešinimo istorija“. Kainas ir Abelis (Pr 4 sk.); Izaokas ir Izmaelis (Pr 21, 8-10); Juozapas ir dešimt jo brolių (Pr 37 sk.). Tačiau vargu, ar galėjo kas nors iš jų pranokti Jokūbo ir Ezavo priešiškumą.

Jokūbas du kartus apgavo savo dvynį brolį, todėl šis nusprendė jį nužudyti (Pr 27, 41). Prabėgus dešimtmečiams, Jokūbas ir Ezavas susitaikė (Pr 33 sk.). Tačiau priešiškumas tęsėsi tarp jų palikuonių, tarp Izraelio ir Edomo tautų. Kai izraelitai rengėsi įžengti į Pažado žemę, Edomas juos sutiko su ginklais (Sk 20, 14-21). Žymiai vėliau, kai Jeruzalės gyventojai bėgo nuo priešų kariuomenės, idumėjai bėglius persekiojo ir žudė (Abd 1, 10-14). Laimei, Biblijoje galima rasti ne tik daug mūsų sugedimo liudijimų, bet ir pasakojimą apie Dievo atpirkimą. Jėzus pasakė mokiniams: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte“ (Jn 13, 34), o paskui, kai numirė už mus, parodė, ką tai reiškia.

Paaugę mes su broliu tapome geriausiais draugais. Taip visuomet įvyksta, jeigu mes gyvename su Dievu. Jo malonė gali bet kokį priešiškumą paversti broliška meile.

Viešpatie, mes prašome Tavęs, kad savo gydančia meile pakeistum mūsų tarpusavio santykius.

Priešiškumas tarp žmonių yra natūralus dalykas. Dievo meilė – antgamtiška.  

© Our Daily Bread