Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Mes turime jėgą!

Xochitl Dixon
2017 October 24 d.

„Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“ (Gal 5, 25).

Garsus trenksmas namuose privertė mane pašokti nuo sofos ir lėkti į virtuvę. Aš netyčia buvau įjungusi tuščią kavos aparatą. Ištraukusi laidą iš lizdo, nutvėriau grafiną su vandeniu, o paskui prisiliečiau prie stiklinio kavos aparato gaubto: ar ne per karštas? Pasirodė, jog per karštas. Taip smarkiai nudegiau pirštus, kad net iššoko pūslės.

Vyras tvarstė mano nudegimus, o aš lingavau galva: juk buvo aišku, kad stiklas įkaitęs. Kam reikėjo lįsti? Kodėl aš staiga panorau paliesti tą gaubtą? Kažkoks nesąmoningas impulsas.

Mano graužatis dėl tokio neapgalvoto poelgio priminė apaštalo Paulio žodžius apie nuodėmės prigimtį.

Apaštalas kalba, jog nežino, kodėl jis elgiasi taip, kaip neturėtų, ir nedaro to, ką reiktų daryti (Rom 7, 15). Sutikdamas su Šventuoju Raštu, kuris apibūdina, kas yra gera ir bloga, jis pripažįsta nuolat vykstančią realią sunkią kovą tarp kūno ir dvasios (Rom 7, 15-23). Pripažindamas savo paties silpnumą, jis vis dėl to gyvena pergalės viltimi (Rom 7, 24-25).

Kai mes patikime savo gyvenimą Jėzui Kristui, Jis mums duoda Šventąją Dvasią, kuri suteikia mums gebėjimą teisingai elgtis (Rom 8, 8-10). Dabar mes galime paklusti Dievo Žodžiui ir atmesti nuodėmę, kuri atskiria mus nuo apstaus gyvenimo, kurį Dievas žada tiems, kurie Jį myli.

Viešpatie, dėkoju, kad Tu nutraukei grandines, kuriomis mes buvome prirakinti prie seno nuodėmingo gyvenimo.

Šventoji Dvasia mus pakeičia per savo meilę ir savo malonę.

© Our Daily Bread