Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Gerasis Ganytojas

Amy Boucher Pye
2017 October 19 d.

„Jis ganys savo bandą kaip piemuo, surankios avinėlius, juos neš prie krūtinės, o avis su jaunikliais vedžios švelniai“ (Iz 40, 11).

Sėdėjau su vyru ligoninės koridoriuje ir neramiai laukiau naujienų. Mūsų sūnui atliko regėjimo korekcijos operaciją, ir aš jaučiau, kaip iš susijaudinimo man maudė pilvą. Pavargusi laukti, aš nusprendžiau maldoje paprašyti Viešpaties ramybės, tad išsitraukiau Bibliją. Prisiminiau pranašo Izaijo knygos 40-tą skyrių. Atverčiau seniai žinomą tekstą: gal ten rasiu kažką naujo?

Skaitant man užgniaužė kvapą: žodžiai, kuriuos aš žinojau daugelį metų, staiga man nušvito nauja šviesa. Viešpats pažadėjo, kad „Jis ganys savo bandą kaip piemuo, surankios avinėlius, juos neš prie krūtinės“ (Iz 40, 11). Tą minutę mane apleido nerimas. Aš supratau, kad Viešpats mus saugoja, veda mus ir rūpinasi mumis. „Viešpatie, man to ir reikėjo“, - sušnibždėjau aš. Dievo ramybė apgaubė mane visos sūnaus operacijos metu ir po jos, kai gydytojai pranešė geras žinias.

Per pranašą Izaiją Viešpats pažadėjo, kad bus savo tautos Gerasis Ganytojas, juos nukreipdamas ir paguosdamas. Mes taip pat galime sužinoti, kad Jis su meile rūpinasi mumis, kai mes Jam pasakojame savo rūpesčius ir nuogąstavimus bei prašome Jo pagalbos. Mes žinome, kad Jis yra Gerasis Ganytojas, kuris laiko mus savo tvirtose rankose.

Viešpatie Jėzau, Tu – esi Gerasis Ganytojas, kuris paaukojai savo gyvybę už avis. Dėkoju už pasiaukojančios meilės dovaną ir už ramybę, kuri pranoksta visokį supratimą.

Gerasis Ganytojas rūpinasi avimis.

© Our Daily Bread