Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Sklandantis virš mūsų

Ame Boucher Pye
2017 October 19 d.

„Jis (...) globojo ir rūpinosi ja, saugojo kaip savo akį. Kaip erelis (...) sklando virš lizdo ištiesęs sparnus ir neša juos ant savo sparnų“ (Įst 32, 10-11).

Betės dukra iš kelionės grįžo serganti. Kai pilvo skausmas tapo nepakeliamas, Betė su vyru nuvežė mergaitę į ligoninę. Gydytojai ir medicinos seserys ėmėsi darbo, ir po kelių valandų viena iš slaugytojų pasakė Betei: „Viskas bus gerai. Mes ja pasirūpinsime ir būtinai išgydysime“. Į motinos širdį grįžo ramybė ir džiaugsmas. Ji suprato, jog Viešpats – tobulas Tėvas, kuris myli savo vaikus ir paguodžia sunkiu metu.

Įstatymo knygoje Dievas primena izraelitams, kaip jie klajojo po dykumą ir kaip Jis rūpinosi jais, tarsi tėvas savo vaikais. Jis buvo kaip erelis, kuris „sklando virš lizdo ištiesęs sparnus ir neša juos ant savo sparnų“ (Įst 32, 10-11). Jis norėjo, kad jie prisimintų, jog, nepaisant visų gyvenimo dykumoje sunkumų, Jis visuomet buvo šalia.

Mes taip pat susiduriame su įvairiausiais sunkumais, bet Viešpats ir mus guodžia pažadu niekuomet nepalikti ir neapleisti. Ir net jeigu mes pradedame kristi, Viešpats kaip erelis ištiesia sparnus, kad mus išsaugotų ir palaikytų, dovanodamas savo ramybę (Įst 32, 11).

Viešpatie Dieve, Tavo tėviška meilė yra didesnė negu galiu aprėpti. Prašau, kad mano pasitikėjimas Tavimi augtų, kad aš galėčiau kitiems papasakoti apie Tavo meilę.

Dievas savo meile sklando virš mūsų.

© Our Daily Bread