Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kasdienė malda

Cindy Hess Kasper
2017 October 11 d.

„Visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius“ (Ef 6, 18).

Aktorius ir atlikėjas Robertas Hamletas (Robert Hamlet) parašė dainą “Lady Who Prays for Me” („Ponia, kuri meldžiasi už mane“) dėkodamas savo motinai, kuri kiekvieną rytą, prieš išleisdama savo berniukus į mokyklą, meldėsi už juos. Šią dainą išgirdo jauna mama ir nusprendė sekti šiuo pavyzdžiu. Rezultatas buvo jaudinantis! Prieš išleisdama į mokyklą sūnų, ji tiesiog prie durų už jį pasimeldė. Po penkių minučių berniukas grįžo nuo autobusų stotelės su dar keliais vaikais! Nustebusi mama paklausė, kas vyksta, o sūnus atsakė: „Jų mamos už juos nesimeldė“.

Laiške Efeziečiams Paulius ragina melstis „visada (...) visokeriopomis maldomis“ (Ef 6, 18). Kasdienė malda Dievui – svarbi šeimos gyvenimo dalis, nes vaikai, matydami nuoširdų artimųjų tikėjimą, mokosi pasikliauti Dievu (2 Tim 1, 5). Nėra geresnio būdo parodyti vaikams neįkainojamą maldos svarbą, kaip melstis su jais ir už juos. Tai vienas iš būdų, kaip jie įgyja poreikį tikėdami asmeniškai bendrauti su Dievu.

Kai mes vaikams parodome savo tikėjimą (Pat 22, 6; 2Tim 1, 5), tai jiems dovanojame ypatingą dovaną: tvirtą pasitikėjimą tuo, kad Dievas, kuris myli, nukreipia žingsnius ir saugoja, - yra mūsų gyvenimo neatskiriama dalis.

Viešpatie, padėk man visiškai Tavim pasikliauti kiekvieną dienos akimirką ir nurimti, pasitikint, kad Tu visuomet esi su manimi.

Kasdienės maldos sumažina kasdienius rūpesčius.

© Our Daily Bread