Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Pati geriausia porcija

James Banks
2017 October 11 d.

„Nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11).

„Jo gabalėlis didesnis už mano!“. Taip mes su broliais vaikystėje kariavome dėl mamos naminio pyrago. Kiekvienas norėjome didesnio gabaliuko. Kartą pakėlęs antakius mūsų ginčus stebėjo tėvas, o paskui šypsodamasis ištiesė lėkštę mamai ir pasakė: „Prašau, duok man tokį didelį gabalą, kokia didelė tavo širdis“. Mes su broliais pritilome, o mama su plačiausia šypsena įdėjo tėvui patį didžiausią gabalą.  

Jeigu mes susikoncentruojame į tai, ką turi kiti, atsiranda pavydas. Psalmininkas rašo: „Viešpats yra mano dalis; aš pasižadėjau Tavo žodžių laikytis. Nuoširdžiai ieškau Tavo palankumo, būk gailestingas, kaip esi pažadėjęs“ (Ps 119, 57-58). Dievo įkvėptas psalmės autorius perdavė mums didžią tiesą: pats svarbiausias dalykas gyvenime – artumas Dievui.

Ar gali būti geresnė dalis, negu priklausyti mylinčiam ir galingam Kūrėjui? Niekas negali žemėje su Juo susilyginti, niekas negali Jo iš mūsų atimti. Žmonių siekiai – miražų vaikymasis. Galima viską turėti ir būti nelaimingam. Tačiau jeigu Dievas yra mūsų laimės šaltinis, mes iš tiesų būsime patenkinti.

Mūsų viduje yra erdvė, kurią gali užpildyti tik Dievas. Tik Jis vienas gali duoti širdžiai ramybę.

Viešpatie, dėkoju, kad niekas pasaulyje negali patenkinti mano svarbiausio poreikio, tik Tu.

Jei mes priklausom Dievui, Jis yra mūsų amžinai.

„Tu sukūrei mus dėl savęs, Viešpatie, ir mūsų širdys neranda ramybės tol, kol nenurimsta Tavyje“ /Palaimintasis Augustinas/

© Our Daily Bread