Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Stebėkite dirigentą

David C.McCasland
2017 October 11 d.

„Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų“ (Hbr 12, 1-2).

Pasaulinio garso smuikininkas Džošua Belas (Joshua Bell) vadovauja Šventojo Martyno akademijos kameriniam orkestrui, kuriame groja 44 muzikantai. Jis turi savotišką dirigavimo stilių. Vietoje to, kad mojavęs dirigento lazdele, jis vadovauja orkestrui, stovėdamas dirigento vietoje ir grodamas drauge su kitais orkestrantais savo Stradivarijaus smuiku. Duodamas interviu Viešajam Kolorado radijui, Belas pasakė: „Net grodamas aš perduodu orkestrui visus tik jiems suprantamus nurodymus. Jie pagauna mano smuiko intonaciją, mato, kai pakeliu antakius arba kaip ranka vedu stryką. Jie supranta, kokio garso aš tikiuosi iš viso orkestro“.

Biblija mus moko neatitraukti akių nuo Jėzaus Kristaus, kaip orkestrantai neatitraukia akių nuo Džošuos Belo. Laiško Hebrajams autorius 11 skyriuje išvardinęs daugelį tikėjimo didvyrių, rašo: „Todėl ir mes tokio didelio debesies liudytojų apsupti, numeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų“ (Hbr 12, 1-2).

Kristus pažadėjo: „Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). Kadangi tai yra tiesa, mes turime didelę garbę žiūrėti į Jėzų, kai Jis išmintingai vadovauja (diriguoja) mūsų gyvenimo muzikai.

Viešpatie, mūsų akys nukreiptos į Tave, kad sektume, kaip Tu vadovauji ir gyventume pagal Tavo valią.

Žiūrėkime į mūsų Gelbėtoją Jėzų, vadovaujantį mūsų gyvenimui.

© Our Daily Bread