Straipsniai

Karti šaknis duoda kartų vaisių

Rick Renner
2017 September 30 d.

„Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį.“ (Hbr 12, 15).

Jeigu žmogus ant ko nors įsižeidęs, pyktis verda jo širdyje ir jis nesiruošia atleisti, reiškia nuoskauda pradėjo leisti savo šaknį. Tai kartėlio arba karti šaknis. O Dievo Žodis mus moko: „Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį.“ (Hbr 12, 15).

Graikiškas žodis ridzo — „šaknis“ aprašo medžio šaknį, kuri įsiskverbia giliai į žemę ir patikimai joje įsitvirtina. Žodis ridzo paprastai reiškia ką nors įsitvirtinusį ir stipriai užsikabinusį.

Taip Dievas leidžia mums žinoti: jeigu mes neatgailausime, kad leidome širdyje pasklisti nuoskaudai, ir neatleisime skriaudėjui, tai nuoskauda giliai prasiskverbs į mūsų širdį, ir tada mūsų negatyvi nuomonė apie skriaudėją patikimai įsitvirtins. Laikui bėgant teisiančios mintys to žmogaus atžvilgiu įsišakos, įgaus loginį pagrindimą ir užims tvirtą padėtį mūsų prote. Kartėlio šaknis taip stipriai įsitvirtins mūsų viduje, kad piktos, kaltinančios mintys apie tą žmogų mums jau atrodys gana teisingos.

Kada ši karti šaknis giliai prasiskverbia į jus, jūs turėsite reikalų jau ne su paprasta šaknimi, o  su visa kartėlio tvirtove, kuri gali mirtinai įaugti į jūsų protą ir jausmus. Įgydamas tvirtą pagrindą, kartėlis pateiks milijonus absoliučiai logiškų priežasčių, dėl kurių jums  nereikia turėti nieko bendro su skriaudėju ir laikytis nuo jo kuo toliau.

Graikiškas žodis pikria — „kartėlis“, charakterizuoja vidinį žmogaus požiūrį, tokį kartų, kad jis net padaro rūstų žmogaus veidą. Kitaip sakant, kartėlis taip stipriai pažeidžia jus iš vidaus, jog tai atsispindi jūsų išvaizdoje ir charakteryje. Šis kartėlis kaip rūgštis  išėda jūsų širdį ir galiausiai išsiveržia į išorę, apreikšdamas savo vaisius: pyktį, priešiškumą, šiurkštumą, sarkazmą, panieką, cinizmą, patyčias, aroganciją, įžeidimus. Piktas žmogus negali pasakyti nieko gero apie tą, ant kurio jis pyksta. Dar daugiau, jis ieško progos tą žmogų apjuodinti.

Jeigu jūs pastebėjote, kad nuolat blogai atsiliepiate apie žmogų, kuris kažkada jus įskaudino arba nuliūdino,  tai yra ženklas, kad karti šaknis jau pradėjo augti jūsų širdyje.  Nedelskite, tuojau pat atgailaukite dėl nuoskaudos. Savo atgaila jūs „išvemsite“ kartėlio šaknį iš savo širdies ir sielos, kitaip ji įsitvirtins dar giliau ir pradės vesti karčius vaisius.
Jeigu Šventoji Dvasia stengiasi atkreipti jūsų dėmesį į negatyvų jūsų požiūrį  į kokį nors žmogų, įsiklausykite į Jos žodžius. Paprašykite Jos išrauti šią nepriimtiną šaknį. Dievas nori išlaisvinti jus, tačiau jūs turite pats to panorėti ir paprašyti Jo pagalbos.

Viešpatie, aš nenoriu, kad nuoskaudos kartėlio ataugos vėl pradėtų  dygti mano širdyje, todėl aš prašau, kad Šventoji Dvasia  atvertų man, ar nepasislėpė manyje kokia nors nuoskauda. Aš žinau, kad jos vaisiai labai nemalonūs ir kartūs, ir nenoriu, kad jie išaugtų manyje. Todėl, Šventoji Dvasia, prašau, parodyk man visas nuoskaudos ataugas, jeigu jos jau atsirado, ir padėk man išrauti jas su šaknimis. Jėzaus vardu, amen.

Mano šios dienos išpažinimai

Aš neleisiu karčiai nuoskaudos šakniai gilėti ir įsitvirtinti mano širdyje. Tuo momentu, kai tik suprasiu, kad nuoskaudos sėkla tuoj sudygs manyje, aš atgailausiu dėl to, kad leidau sau įsižeisti, ir tuo pačiu išrausiu ją išmesdamas lauk. Aš renkuosi atleisti ir saugoti savo širdį laisvą nuo šio jausmo. Tikėdamas tai išpažįstu Jėzaus vardu, amen.  

Pamąstykite apie tai

1.    Jūs įsižeidęs ant ko nors ir laikote nuoskaudą jau taip seniai, kad ji išleido karčią šaknį? Kas tas žmogus? Kokia yra priežastis, kad jūs leidote nuoskaudai taip ilgai jus kankinti? Argi nebūtų kur kas geriau jums ir jūsų sveikatai, jeigu jūs atleistumėte skriaudėjui ir išsilaisvintumėte nuo šio pražūtingo jausmo?

2.    Ar nesate ir jūs pasielgęs neteisingai kieno nors atžvilgiu, ir dabar tas žmogus jaučia jums nuoskaudą? Kas yra tas žmogus? Kas sulaiko jus nuo to, kad jo atsiprašytumėte?

3.    Ar pažįstate žmogų, kuris yra nuoskaudos valdžioje? Kada galvojate apie jį ir apie tai, kaip nuoskauda nuodija jam gyvenimą, nejaugi jums norisi įsileisti kartėlį į savo širdį?