Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Tėvavardis

Keila Ochoa
2017 September 29 d.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12).

Kai Artimuosiuose Rytuose aš norėjau įsigyti mobilųjį telefoną, man uždavė tipinius klausimus: koks jūsų vardas, pavardė, tautybė, adresas. O paskui darbuotojas, kuris tvarkė popierius, paklausė: „Koks jūsų tėvo vardas?“ Klausimas mane nustebino, nes aš nežinojau, kad daugelyje Rytų šalių prie vardo dar būtinai reikalingas ir tėvavardis. Tai, kas mano vakarietiškoje kultūroje neturėjo reikšmės, čia, norint nustatyti tapatybę, buvo reikalinga. Toje kultūroje yra svarbi kilmė.

Izraelitams taip pat buvo svarbi genealogija. Jie išdidžiai savo tėvu vadino Abraomą, manydami, jog giminystė su senovės patriarchu, juos automatiškai daro Dievo vaikais. Jų nuomone, žmogiška genealogija buvo tampriai susieta su dvasine bendryste.

Prabėgus šimtams metų, kalbėdamas su judėjais Jėzus pasakė, jog taip nėra. Jie galėjo Abraomą vadinti savo protėviu, tačiau kadangi nemylėjo To, Kurį siuntė Tėvas, negalėjo būti Dievo šeimos nariai (Jn 8, 39 - 47).

Tas pats liečia ir mus. Mes nepasirenkame savo žmogiškos šeimos, tačiau galime pasirinkti dangiškąją. Jei mes tikime Jėzaus vardą, Dievas suteikia mums teisę tapti Jo vaikais (Jn 1, 12).

Kas yra jūsų dvasiškas Tėvas? Ar jūs jau nusprendėte sekti Kristų? Jeigu ne, tai tegul šiandien bus ta diena, kai jūs patikėsite save Jėzui, prašydami Jo nuodėmių atleidimo, kad galėtumėte tapti Dievo šeimos dalimi.

Brangus Viešpatie, Tu – esi mano amžinasis Dangiškasis Tėvas. Dėkoju už Jėzų Kristų, mano Gelbėtoją.

Dievas – yra mūsų amžinasis Tėvas.

© Our Daily Bread