Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Mes turime Karalių

Xochitl Dixon
2017 September 29 d.

„Tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga“ (Ts 21, 25).

Po to, kai įžeidžiais žodžiais užsipuoliau savo vyrą, nes jis nenorėjo visko daryti pagal mane, aš pajutau Šventosios Dvasios pakaltinimą. Atmintyje iškilo Biblijos tekstai, parodantys mano nuodėmingą elgesį. Ar vertėjo atkakliai laikytis savo išdidumo, pakenkiant santuokai ir priešinantis Dievui? Žinoma, ne. Bet iki to laiko, kada aš paprašiau Dievo ir sutuoktinio atleisti, aš spėjau padaryti daug žalos; ir visa atsitiko dėl to, kad nepaisiau išmintingų patarimų ir elgiausi taip, tarsi man prieš nieką nereikėtų atsiskaityti, išskyrus save.

Izraelio istorijoje buvo itin kietasprandiško ir kietaširdiško elgesio laikotarpis. Po Mozės mirties Jozuė įvedė tautą į Pažado žemę. Jam vadovaujant, izraelitai tarnavo Viešpačiui (Ts 2, 7). Tačiau po to, kai numirė Jozuė ir išmirė jo karta, izraelitai užmiršo Dievą ir Jo darbus (Ts 2,10). Jie atmetė Viešpaties vadovavimą ir pasirinko nuodėmę (Ts 2, 11-15).

Padėtis pagerėdavo, kai Dievas jiems siųsdavo teisėjus (Ts 2, 16-18). Tačiau, kai teisėjas mirdavo, izraelitai vėl neklausydavo Dievo ir grįždavo į nuodėmingą gyvenimą. Elgdamiesi taip, lyg jiems nereikėtų prieš nieką atsiskaityti, vėliau jie kentėjo dėl savo nuodėmių pragaištingų pasekmių (Ts 2, 19-22). Tačiau mums taip neturėtų atsitikti. Visiškai pakluskime amžino Valdovo – Jėzaus Kristaus valdžiai, Kuris sukūrė mus dėl savęs. Jis yra mūsų amžinai gyvas Teisėjas ir karalių Karalius.

Viešpatie Jėzau, padėk mums prisiminti, kad Tu - Visagalis karalių Karalius ir viešpačių Viešpats ir kad esi vertas visokio paklusnumo.

Dievas mums suteikė privilegiją vykdyti Jo valią ir gauti atpildą.

© Our Daily Bread