Dvasiniai skaitiniai

Pirmas žingsnis

Poh Fang Chia
2017 September 29 d.

„Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį“ (2 Kor 5 19).

Tūlas Famas Dašu pajuto, jog jo gyvenime kažko trūksta. Todėl jis ėmė lankyti bažnyčią, kurią lankė jo duktė. Tačiau jie niekuomet nevaikščiojo ten kartu. Jaunystėje jis žiauriai ją įžeidė, dėl ko tarp jų atsivėrė bedugnė. Todėl Famas įslinkdavo į bažnyčią, kai prasidėdavo bendras šlovinimas, ir iš karto po pamokslo išeidavo iš jos.

Tikintieji jam pasakojo apie išgelbėjimą, tačiau Famas mandagiai atsisakydavo kvietimo atsigręžti į Kristų. Vis dėlto jis nepaliko bažnyčios.

Kartą Famas mirtinai susirgo. Jo dukra išdrįso jam parašyti laišką. Ji pasakojo, kaip Kristus pakeitė jos gyvenimą, ir norėjo susitaikyti su tėvu. Tą naktį Famas atidavė savo gyvenimą Jėzui, ir šeima susitaikė. Po kelių dienų Famas numirė ir stojo Viešpaties akivaizdon, susitaikęs su Dievu ir artimaisiais.

Apaštalas Paulius rašė, kad mes turime stengtis įtikinti žmones susitaikyti su Dievu, pasakodami apie Jo meilę ir atleidimą (2 Kor 5, 11). Jis sako, kad „Kristaus meilė valdo mus“ skatindama sutaikinimo tarnystei (2 Kor 5,14).

Mūsų noras atleisti gali padėti kitiems suprasti, kad Dievas trokšta juos sutaikyti su Savimi (2 Kor 5, 19). Ar jūs šiandien esate pasiruošę parodyti Jo meilę?

Ar yra kas nors, su kuo jums reikėtų susitaikyti? Koks bus jūsų pirmasis žingsnis?

Mūsų pastangos susitaikyti parodo žmonėms Dievo meilę jiems.

© Our Daily Bread