Dvasiniai skaitiniai

Baikime bėgimą

Poh Fang Chia
2017 September 21 d.

„Du geriau negu vienas (...) Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų (Ekl 4, 9-10).

2016 m. Rio de Žaneiro  olimpiados metu dvi sportininkės pritraukė viso pasaulio dėmesį. 5000 m. distancijoje nubėgusios didesnę jos dalį, susidūrė ir parkrito Naujosios Zelandijos bėgikė Nikki Hamblin ir amerikietė Abbey D’Agostino. Abbey greitai atsistojo, bet sustojo, kad padėtų Nikei. Po kelių sekundžių bėgikės tęsė bėgimą. Tačiau netrukus Abbey ėmė šlubuoti. Begriūdama ji susižeidė dešiniąją koją. Dabar buvo Nikės eilė sustoti ir palaikyti draugę. Kai pagaliau Abbey prisiartino prie finišo, ten jos laukė Nikė, kad ją apkabintų. Koks nuostabus abipusio padrąsinimo vaizdas!

Tai man primena Biblijos tekstą: „Du geriau negu vienas (...) Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų (Ekl 4, 9-10). Bėgant mūsų dvasinį bėgimą, mes vienas kitam reikalingi net labiau, negu žemiškiems sportininkams, nes mes nesivaržome tarpusavyje, o esame vienos komandos nariai. Bus akimirkos, kai mes nukrisime, ir prireiks draugo pagalbos, o kitą sykį kam nors prireiks mūsų palaikymo ir maldos.

Tikėjimo kelio negalima praeiti vienam. Galbūt Dievas jus ragina kam nors padėti? Atsiliepkite į Jo raginimą; ir baikite bėgimą kartu!

Brangus Viešpatie, dėkoju už kitų krikščionių palaikymą mano kelyje. Padėk ir man rasti būdų, kaip padėti kitiems.

Mes esame reikalingi vienas kitam, kad pasiektume galutinį tikslą.

© Our Daily Bread