Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Tas, Kuris supranta

Jennifer Benson Schuldt
2017 September 21 d.

„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14).

Džonas Bableris (John Babler) yra nedidelio Teksaso miesto policijos skyriaus ir gaisrinės kapelionas. Jis nutarė atostogų metu mokytis policijos akademijos kursuose, kad galėtų geriau suprasti situacijas, su kuriomis susiduria teisėsaugos organų darbuotojai. Leisdamas laiką su kitais kursantais ir sužinodamas policininko profesijos sunkumus, Bableris pajuto didelę pagarbą savo globotiniams. Jis tikisi ateityje geriau tarnauti policijos darbuotojams, padėdamas jiems įveikti stresą, pervargimą ir gyvenimo krizes.  

 Dievas supranta viską, kas mums atsitinka, nes Jis mus sukūrė. Be to, Jis nužengė į žemę ir nugyveno žmogaus gyvenimą. „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14).

Kristaus žemiškas gyvenimas prabėgo apsuptas daugelio sunkumų. Jis kentė karštį ir šaltį, neturėjo kur galvos priglausti ir buvo alkanas. Jis ištvėrė išdavystės ir apkalbų skausmą, žmonių žiaurumą ir prievartą.

Jis gyvenime patyrė draugystės ir šeimyninės meilės džiaugsmą, tačiau iškentė ir pačius blogiausius išgyvenimus, su kuriais mes susiduriame žemėje. Jis suteikia viltį. Jis – Nuostabusis Patarėjas, kuris rūpestingai ir supratingai išklauso mūsų prašymų (Iz 9, 6). Jis gali pasakyti: „Aš suprantu. Aš taip pat tai patyriau“.

Brangus Viešpatie, dėkoju Tau, kad Tu taip rūpinaisi mumis, kad nusižeminai ir atėjai į žemę kaip žmogus. Aš žinau, kad Tu supranti viską, ir pasitikiu Tavimi.

Dievas supranta, su kokiais mes susiduriame sunkumais.

© Our Daily Bread