Dvasiniai skaitiniai

Palaikymas

Monica Brands
2017 September 21 d.

„Vakare ateina verksmas, o rytą – džiūgavimas“ (Ps 30, 5).

Neseniai radau dienoraštį, kurį rašiau koledže, ir negalėjau jo neperskaityti. Įdomu, kad tuomet jaučiaus visai kitaip negu dabar. Tuomet, kovodama su vienatve ir abejonėmis tikėjimo dalykuose, aš buvau nusiminusi, bet dabar, atsigręždama atgal, aš matau, kaip švelniai Dievas man padėjo subręsti. Tai man primena, kad krikščionims „viskas išeina į gerą“ (Rom 8, 28). Tai, kas dabar slegia, atėjus dienai taps istorijos apie Jo išgydančią meilę dalimi.

30 psalmė yra džiaugsmingas himnas, kurio autorius taip pat atsigręžia atgal džiaugdamasis ir dėkodamas Dievui už tai, kad jį atnaujino ir atstatė: išgydydamas ligą, išvesdamas iš mirties pavojaus, paversdamas raudą džiaugsmu, už tai, kad Jis tik akimirką rūstauja, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas (Ps 30, 2-3. 11).

Ši psalmė yra priskiriama Dovydui, kuriam mes esame skolingi už kelias pačias sielvartingiausias ir kupinas skausmo psalmes Šventajame Rašte. Tačiau Dovydas taip pat patyrė ir tokį neįtikėtiną atnaujinimą, kad galėjo parašyti: „Vakare ateina verksmas, o rytą – džiūgavimas“ (Ps 30, 5). Nepaisant viso skausmo, Dovydas patyrė kažką daugiau – galingą gydančią Dievo ranką.

Jeigu jūs šiandien patiriate skausmą ir jums reikia palaikymo, prisiminkite praėjusias dienas, kai Dievas jus išgydė. Melskitės, kad Jis ir šiandien tai padarytų.

Viešpatie, kai jaučiame nepakeliamą sielvartą, padėk mums rasti paguodos ir jėgų praeityje, kai Tu mus vedei ir išvedei.

Dievas meilingai mus veda iš skausmo į atnaujinimą ir džiaugsmą.

© Our Daily Bread