Dvasiniai skaitiniai

Paveskite tai Dievui

Kirsten Holmberg
2017 September 21 d.

„Ezekijas paėmė laišką (...) ir jį perskaitė. Po to, nuėjęs į Viešpaties namus, karalius išskleidė laišką priešais Viešpatį“ (2 Kar 19, 14).

Paauglystėje, kai aš supratau, koks keblus būna suaugusiųjų gyvenimas ir kaip kartais būna sunku apsispręsti, mama mane išmokė paprasto dalyko. Jei aš abejoju, kur man eiti mokytis, kokį pasirinkti darbą arba kaip elgtis sudėtingoje situacijoje, reikia paimti popieriaus lapą, surašyti pagrindinius faktus, mano galimus veiksmus ir jų galimus rezultatus. Išdėsčius ant popieriaus savo mintis, aš galėdavau atmesti savo emocijas ir iš šalies pažvelgti į problemą, o tai reiškia, jog turėjau galimybę priimti objektyvesnį sprendimą.

Kaip užrašant savo mintis ant popieriaus, mums atsiveria naujos perspektyvos, taip maldoje išliejus savo širdį Dievui, mes galime viską pamatyti per Jo prizmę ir prisiminti Jo galybę. Taip pasielgė karalius Ezekijas, gavęs laišką iš grėsmingo priešo. Asirai grasino sugriauti Jeruzalę, kaip jie jau buvo sugriovę daugelio karalysčių sostines. Ezekijas išskleidė laišką priešais Viešpatį ir maldoje šaukėsi Jo, kad išgelbėtų savo tautą nuo asirų ir kad visas pasaulis sužinotų, jog Jis vienas yra Dievas (2 Kar 19, 19).

Kai mes atsiduriame grėsmingoje situacijoje, kuri mums kelia baimę, sekime Ezekijo pavyzdžiu ir bėkime pas Viešpatį. Kaip ir jis mes galime atskleisti savo problemas Viešpačiui ir pavesti Jam, kad nukreiptų mūsų žingsnius ir nuramintų išsigandusią širdį.

Viešpatie, Tu esi mano išminties ir jėgos šaltinis.

Dievas yra mums didžiausia pagalba negandų metu.

© Our Daily Bread