Dvasiniai skaitiniai

Mažas rojaus kampelis

Alyson Kieda
2017 September 21 d.

„Ir Sėdintysis soste tarė: ‚Štai Aš visa darau nauja!‘ “ (Apr 21, 5).

Žiūrėdama pro atvirą langą, aš girdžiu paukščių giedojimą ir matau, kaip ant medžių nuo švelnaus vėjelio šlama lapai. Neseniai nupjautame mano kaimyno lauke išmėtyti auksiniai šiaudų ryšuliai, o dideli balti kamuoliniai debesys lėtai plaukia kaip smaragdas mėlyno dangaus fone.

Aš mėgaujuosi mažu rojaus kampeliu, nepaisydama nuolat girdimo automobilių triukšmo netolimoje trasoje ir nedidelio nugaros skausmo. Žinoma, aš ne visai rimtai vartoju žodį „rojus“, nes nors mūsų pasaulis ir buvo kažkada puikus, dabar jis jau nebėra toks. Žmonės nusidėjo ir buvo išvyti iš rojaus, o žemė buvo prakeikta (žr. Pradžios 3 sk.). Nuo to laiko Žemė ir viskas ant jos ėmė trūnyti (pūti). Kančios, ligos ir mirtis yra žmogaus nuopolio į nuodėmę pasekmė (Rom 8, 18-23).

Tačiau Dievas daro viską nauja. Vieną dieną Dievo buveinė bus naujai atkurtame pasaulyje tarp išpirktųjų žmonių – ten bus naujas Dangus ir nauja Žemė. Ten „nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei skausmo daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau – praėjo“ (Apr 21, 1-4).

Brangus Viešpatie, dėkoju, kad šiame nuodėmės sugadintame  pasaulyje Tu mums leidi matyti nuostabaus grožio atspindžius.

Dievas kuria viską iš naujo.

© Our Daily Bread