Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Dievas kuria naujus dalykus

Anne Cetas
2017 September 09 d.

„Viešpats teaugina jus ir gausiai tepraturtina meile vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime“ (1 Tes 3, 12).

„Ar Dievas daro kažką naujo jūsų gyvenime?“, – paklausė grupės (kurioje neseniai aš buvau) lyderis. Mano draugė Mindė, kuri dabar išgyvena sudėtingą gyvenimo periodą, pasisiūlė atsakyti. Ji pasakė, kad jai trūksta kantrybės, prižiūrint nusenusius tėvus, jėgų, slaugant sergantį vyrą ir trūksta supratimo vaikų bei anūkų, kurie nusprendė nesekti paskui Kristų. Paskui ji išsakė išmintingą mintį, kokią tokiais atvejais retai galima išgirsti: „Aš tikiu, kad per šias visas aplinkybes Dievas daro geresnį mano gebėjimą mylėti. Tai ir yra nauja“.

Apaštalas Paulius kalba apie tuos pačius dalykus, melsdamasis už naujai įtikėjusius Tesalonikuose: „Viešpats teaugina jus ir gausiai tepraturtina meile vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime“ (1 Tes 3, 12). Jis juos mokė trumpai, nes paskui dėl sukurstyto sąmyšio turėjo pasitraukti (Apd 17, 1-9). Dabar savo laiške jis ragina juos toliau tvirtai stovėti tikėjime (1 Tes 3, 7-8) ir melstis, kad Viešpats gausiai praturtintų juos meile vienų kitiems.

Sunkumų metu mes dažnai imame skųstis ir klausinėti: „Kodėl?“ arba „Kodėl man?“ Tačiau klausimais reikalams nepadėsi. Geriau prašyti Viešpaties, kad praturtintų mūsų širdis Jo meile ir padėtų matyti naujas galimybes ją pareikšti.

Viešpatie, aš turiu visą rūpesčių ir išgyvenimų sąrašą. Pakeisk mano mintis. Atverk man akis, kad galėčiau mylėti.

Sunkumai gali pripildyti mūsų maldas meile ir užuojauta kitiems.

© Our Daily Bread