Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Dievo šlovės spindesys

Sheridan Voysey
2017 September 09 d.

„Jo neregimos ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiama iš Jo kūrinių“ (Rom 1, 20).

Lordo Hau (Lord Howe) sala yra mažas balto smėlio ir švaraus kaip krištolas vandens rojus, esantis į rytus nuo Australijos. Prieš kelis metus apsilankęs joje, buvau apstulbintas jos nuostabaus grožio. Čia galima plaukioti drauge su vėžliais ir žuvimis. Kai kurios iš jų tamsoje spindi, kaip neoninės reklamos. Lagūnose aptikau koralinius rifus, o tarp jų plaukiojo ryškiai oranžinės žuvys klounai ir geltonai dryžuotos žuvys drugeliai, kurios bučiavo mano rankas. Tokio didingo grožio pritrenktas, aš negalėjau nešlovinti Dievo, sukūrusio šį stebuklą.

Apaštalas Paulius rašė apie mano jausmų priežastį. Kūrinija mums atskleidžia kai kurias Dievo prigimties savybes (Rom 1, 20). Lordo Hau salos stebuklas buvo Jo šlovės ir grožio atspindys.

Pranašas Ezechielis, pamatęs Dievo šlovės apreiškimą, aprašė ant iš safyro padaryto sosto sėdinčią į žmogų panašią Esybę, kuri buvo apsupta nuostabių (šlovingų) spalvų (Ez 1, 25-28). Kažką panašaus regėjo ir apaštalas Jonas. Jis matė Dievą spindintį brangakmeniais ir apsuptą vaivorykštės, kuri buvo panaši į smaragdą (Apr 4, 2-3). Atskleisdamas Save, Viešpats prieš mus iškyla ne tik geras ir didingas, bet taip pat ir nuostabiai gražus. Kūrinija atspindi šį grožį, kaip meno kūrinys atspindi vidinį dailininko pasaulį.

Deja, žmonės dažnai garbina kūrinius, o ne Kūrėją (Rom 1, 25). Kaip tai tragiška! Tačiau tegul krištoliniai vandenys ir nuostabios būtybės mus atgręžia į Tą, Kuris stovi už jų. Jis yra žymiai galingesnis ir puikesnis už bet ką, ką mes matome šiame pasaulyje.

„Laimink, mano siela, Viešpatį! Viešpatie, mano Dieve, Tu esi labai didingas! Didybe ir garbe esi apsirengęs“ (Ps 104, 1).

Kūrinijos grožis atspindi Kūrėjo grožį.

© Our Daily Bread