Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Apvalymas

Amy Boucher Pye
2017 September 09 d.

„Aš apšlakstysiu jus švariu vandeniu, ir jūs tapsite švarūs“ (Ez 36, 25).

Atidariusi indaplovę, supratau, kad kažkas negerai. Vietoje blizgančių ir švarių lėkščių visur matėsi juodo kaip anglis purvo sluoksnis. Galimas daiktas, kad indaplovė sugedo dėl kieto vandens mūsų rajone.

Dievo apvalymas, kitaip negu atsitiko mano lėkštėms, visiškai nuplauna visus mūsų nešvarumus. Pranašo Ezechielio knygoje Dievas ragina savo tautą grįžti pas Jį. Pranašas siunčia žinią apie Dievo meilę ir atleidimą. Izraelitai nusidėjo, garbino kitų tautų stabus. Tačiau Viešpats buvo gailestingas ir jiems pažadėjo, kad „nuo jūsų netyrumo ir nuo jūsų stabų apvalysiu jus“ (Ez 3, 25). Įdėjęs į jų širdis Šventąją Dvasią, Jis pažadėjo jiems vietoj bado duoti gausų derlių (Ez 36, 27. 30).

Kaip pranašo Ezechielio dienomis, Viešpats taip pat ir šiandien mus kviečia pas save. Kai mes paklustame Jo valiai ir vaikštome Jo keliais, Jis mus keičia, apvalydamas nuo visų nuodėmių. Gyvenanti mumyse Šventoji Dvasia padeda mums kasdien sekti Jį ir išlikti ištikimais.

Viešpatie Dieve, su nekuo negalima palyginti apvalymo ir atleidimo jausmo. Dėkoju, kad padarei mane nauju žmogumi. Išmokyk kasdien Tau paklusti, kad būčiau vis labiau panaši į Jėzų.

Viešpats mus daro švarius.

© Our Daily Bread