Straipsniai

Malda, norint atsikratyti blogų įpročių ir charakterio bruožų

Kimberly Taylor
2017 September 07 d.

Žlugdantys charakterio bruožai ir įpročiai. Baimė. Išdidumas. Egoizmas. Savigaila. Aukos sindromas. Aš su visu tuo kovojau ir jau esu tuo iki kaklo soti. Kai aš pajuntu panašius jausmus, noriu sušukti: „Viešpatie, išvaduok mane iš manęs pačios!“

Štai nesenas pavyzdys.

Aš svarsčiau apie 131 psalmę, kurioje Dovydas sako, kad jo širdis išpuikusi (ne išdidi). Tačiau man kartais tenka kovoti su išdidumu.

Man norisi jaustis stipria, nepriklausoma ir savarankiška. Ir kai aš susiduriu su savo silpnybėmis, tūkstantąjį kartą prisimenu žodžius – aš nieko negaliu padaryti be Dievo!

Šią maldą aš parašiau, kaip pagalbą, kad Dievas duotų man realiai matyti aplinkybes ir dalykus. Aš meldžiuosi, kad ir jums tai padėtų:

Gailestingas dangiškasis Tėve, vardan Jėzaus,

Tu esi mano Dievas. Tas, kuris buvo, esi ir ateisi. Nėra nė vieno tokio, kaip Tu, tokio, kuris galėtų prilygti Tavo pranašumui, Tavo jėgai ir Tavo šventumui. Tu esi vertas gyriaus, ir aš šlovinu Tave!

Aš dėkoju, kad Tu mane ištraukei iš tamsos į Savo nuostabią šviesą. Tu to neprivalėjai daryti, tačiau Tu padarei! Aš esu kupina dėkingumo ir laukiu dienos, kai amžinai būsiu su Tavimi.

Tačiau vis dėlto, kol ta diena ateis, Viešpatie, man reikia Tavo pagalbos. Aš noriu atspindėti Tavo šlovę pasaulyje, kuris turi pamatyti, kad mano viltis Tavyje. Tačiau dabar aš jaučiu neviltį. Aš matau tobulą Tavo Žodį, Jį palyginu su savo silpnumu ir galvoju: „Ar aš galėsiu gyventi pagal jo pavyzdį?“ Aš tiesiog noriu būti tuo, kuo Tu nori, kad aš būčiau.

Dėkoju Tau, Viešpatie. Dabar aš matau problemą! Aš užmiršusi apie Tave, užstrigau ties savimi. Aš manau, jog tai yra darbas, kurį aš turiu padaryti. Tačiau pagal 2 Korintiečiams 5, 21, tai darbas, kurį Tu jau padarei.  

Tavo Žodyje pasakyta: „Nes Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo teisumu“ (2 Kor 5, 21).

Aš ateinu pas Tave remdamasi Jėzaus teisumu, kurį Jis man davė. Kaip Jis yra šiame pasaulyje, taip ir aš. Aš atsiduodu Tavo Šventajai Dvasiai, kad Ji galėtų įgyvendinti tą teisumą manyje.

Atverk man dvasines akis, kad aš galėčiau matyti Tavo teisumą pasireiškiantį iš tikėjimo į tikėjimą (Rom 1, 17). Padėk man pasitikėti Tavo Žodžiu, net kai mano kūniškumas primygtinai reikalauja, kad aš turiu anksčiau pajusti negu patikėti!

Viešpatie, nepaisant savo jausmų, aš pasitikiu Tavo Žodžiu. Aš negaliu pasikliauti jausmais, žinant, kad jie atsiranda iš klaidingų minčių. Aš iškeliu Tavo Žodį aukščiau savo jausmų. Tavo mintys yra aukščiau mano minčių, ir Tavo keliai aukščiau mano kelių (Iz 55, 9).

Vesk mane pas Uolą, kuri yra kur kas aukštesnė už mane. Aš noriu, kad mano santykiai su Tavimi būtų tokie, lyg aš būčiau mažas vaikas patikimame Tėvo glėbyje.

Dėkoju Tau, Viešpatie, kad Tu esi mano Jahvė Šama* - Tu visada esi čia. Aš šlovinu Tave, Viešpatie, kad Tu esi mano Jahvė Šalom** - Tu mano ramybė. Ir kaskart, kai mano širdis yra sudužusi, padėk man rasti prieglobstį Tavo glėbyje. Aš priimu Tavo ramybę ir moralinį pasitenkinimą. Padėk man būti ramiai ir prisiminti, kad Tu esi Dievas. Visa, ką aš turiu, visa, ko man kada nors reikėjo, aš radau Tavyje.

---------

*„Viešpats čia“ (Ez 48, 35)

** „Viešpats yra ramybė“ (Ts 6, 24)