Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Pjūtis prinokusi

Amy Boucher Pye
2017 August 30 d.

„Pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai“ (Jn 4, 35).

Vasaros pabaigoje mes iškeliavome pasivaikščioti į Anglijos Naująjį Mišką (New Forest in England). Ten mes rinkome gervuoges ir stebėjome, kaip netoliese šėlioja arkliai. Gervuogės buvo skanios ir nemokamos. Aš prisiminiau Kristaus žodžius: „Aš pasiunčiau jus nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo“ (Jn 4, 38).

Man patinka, kaip šiose eilutėse atsispindi Dievo Karalystės dosnumas. Jis leidžia mums mėgautis kitų žmonių darbo vaisiais, pvz.: kai mes dalinamės Jėzaus meile su draugu, kurio šeima (jos mes nepažįstame) daugelį metų meldėsi už jį. Man taip pat patinka Dievo darbų užmojis: kartais mes sėjame sėklą, kurios vaisių niekuomet nerinksime, užtat juos surinks kas nors kitas. Todėl mes galime būti ramūs ir nesisieloti dėl mums keliamų užduočių rezultatų. Juk tai, visų pirma, yra Dievo darbas, kuris  nepriklauso nuo mūsų. Viešpats dėl gausios pjūties daro viską, kas reikalinga, o mums Jo didžiame darbe tenka tik kuklus vaidmuo.

Įdomu, kokie prinokę laukai dabar plyti prieš mūsų akis? O kokie priešais mane? Galimas daiktas, ir mums reikia išgirsti Viešpaties žodžius: „Pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai“ (Jn 4, 35).

Dieve ir Kūrėjau, dėkoju Tau už didžią garbę – galimybę dalyvauti Tavo darbe. Padėk pamatyti galimybę dalintis Tavo Gerąja Naujiena.

Mes galime nupjauti tai, ką kiti pasėjo.

© Our Daily Bread