Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Jūs esate originalas

David H. Roper
2017 August 30 d.

„Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; ir mes esame Jo“ (Ps 100, 3).

Kiekvienas iš mūsų esame originalus Dievo rankų kūrinys. Nebūna savo pačių pasidarytų vyrų ir moterų. Nė vienas pats netapo talentingas, gražus arba protingas. Dievas asmeniškai sukūrė kiekvieną iš mūsų. Jis iš neapsakomos meilės galvojo apie mus ir formavo mus.

Dievas sukūrė jūsų kūną, protą ir sielą. Tačiau tuo viskas nepasibaigė: Jis ir toliau jus kuria. Vienas iš Jo tikslų – jūsų branda. „Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos“ (Fil 1, 6). Dievas daro jus drąsesnius, stipresnius, tyresnius, taikesnius, gebančiais labiau mylėti ir mažiau galvoti apie save. Kitaip sakant, tokiu žmogumi, kokiu jūs visada norėjote tapti.

„Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms“ (Ps 100, 5). Dievas visada jus mylėjo ir bus jums ištikimas iki galo.

Jums yra duota meilė, kuri tęsiasi amžinai, ir Dievas, kuris niekuomet jūsų neatsisakys. Argi tai nėra priežastis, kad kasdien būtume laimingi ir džiaugsmingai giedodami ateitume pas Jį su dėkojimu ir gyriumi? (Ps 100, 4).

Ir nieko tokio, jeigu jūs net neturite muzikinės klausos. Paprasčiausiai „Kelkite – džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui“ drauge su visų šalių žmonėmis (Ps 100, 1).

Dėkoju Tau, Tėve, kad Tu darbavaisi formuodamas mane. Man sunku keistis, ir aš kartais abejoju, ar man tai pavyks. Tačiau aš žinau, kad Tu tęsi savo darbą, ir kai atsigręžiu atgal, matau augimą. Ačiū Tau!

Dvasinis augimas vyksta, kai yra ugdomas tikėjimas.

© Our Daily Bread