Dvasiniai skaitiniai

Ne baimė, bet tikėjimas

Amy Boucher Pye
2017 August 30 d.

„O Viešpats yra su mumis, nebijokime!“ (Sk 14, 9).

„Mano vyras gavo pasiūlymą dirbti kitoje šalyje. Bet kadangi aš bijojau palikti mūsų namus, tai jam teko nenoromis atsisakyti pasiūlymo“ – dalinosi išgyvenimais mano draugė. Ji man pasakojo, kaip nuogąstavimas (baimė) dėl tokio didelio pokyčio neleido jai rizikuoti, ir kaip ji dabar kartais susimąsto, ką prarado dėl to, kad nepersikėlė gyventi į naują vietą.

Izraelitai bijojo, kai Dievas liepė jiems apsigyventi turtingame ir derlingame krašte „plūstančiame pienu ir medumi“ (Iš 33, 3). Kai išgirdo, kad ten, dideliuose miestuose, gyvena galingi žmonės, jie išsigando. Dauguma iš jų atmetė iššūkį ir neįėjo į pažado žemę.

Tačiau Jozuė ir Kalebas įkalbinėjo savo brolius, kad jie pasitikėtų Viešpačiu ir sakė: „Tik nesukilkite prieš Viešpatį ir nebijokite to krašto žmonių (...) Viešpats yra su mumis“ (Sk 14, 9). Nors tie gyventojai atrodė aukšti ir galingi, izraelitai galėjo pasitikėti Viešpačiu, kad Jis bus su jais.

Mano draugė negavo (kaip izraelitai) paliepimo persikelti į kitą kraštą. Tačiau apgailestavo, kad leido baimei uždaryti duris naujoms galimybėms. O kaip tu elgiesi? Gal atsidūrei baimę keliančioje situacijoje? Jei taip, tai žinok, kad Viešpats yra su tavimi ir ves tave. Žinodami, jog Jis neabejotinai mus myli, mes galime eiti pirmyn tikėjime.

Brangus Tėve, padėk man nugalėti savo baimę, kad ji nesulaikytų manęs sekti paskui Tave. Aš žinau, jog Tu myli mane ir niekuomet manęs nepaliksi.

Baimė gali suparalyžiuoti, bet tikėjimas skatina mus sekti Dievą.

© Our Daily Bread