Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Saugių (taikių) namų pažadas

Amy Peterson
2017 August 23 d.

„Kiekvienas saugiai sėdės po savo vynmedžiu ir po savo figmedžiu, niekieno negąsdinamas, nes kareivijų Viešpats taip kalbėjo“ (Mch 4, 4).

Šešiasdešimt penki milijonai. Toks šiandien pasaulyje yra pabėgėlių skaičius – žmonių, kuriems teko palikti namus dėl ginkluotų konfliktų ir persekiojimų. Rekordinis skaičius. JT kreipėsi į įvairių šalių vyriausybes, ragindamos priimti pabėgėlius, kad kiekvienas vaikas galėtų gauti išsilavinimą, kiekvienas suaugęs žmogus rastų darbą, o kiekviena šeima galėtų turėti namus.

Siekis pasirūpinti, kad pabėgėliai turėtų namus, man priminė Dievo pažadą, duotą judėjams, kai žiauri asirų kariuomenė sugriovė jų namus. Viešpats pasiuntė pranašą Michėją perspėti žmones, kad jie praras šventyklą ir neteks savo mylimos Jeruzalės. Tačiau Dievas taip pat pažadėjo po šių praradimų gražią ateitį.

Michėjas rašo, jog išauš diena, kai Dievas pašauks pas save daug pasaulio tautų. Tada išnyks žiaurumas. Ginklai bus perdirbti į žemdirbių padargus, kiekvienas, kuris atsilieps į Dievo kvietimą, ras saugius (taikius) namus ir džiaugsmingą gyvenimą Jo Karalystėje (Mch 4, 3-4).

Daugeliui mūsų pasaulio žmonių (galbūt ir jums) ramūs, saugūs namai yra tik svajonė. Tačiau mes galime pasikliauti senovėje duotu Dievo pažadu - visiems žmonėms suteikti namus, net jeigu prireiktų dar ilgai dirbti ir melstis, kol saugūs namai taps tikrove.

Dieve, dėkojame Tau už nuostabų pažadą turėti saugius (taikius) namus. Prašome, duok mūsų pasauliui taiką ir pasirūpink Tavo vaikų reikmėmis.

Dievas savo vaikams žada saugius namus Jo Karalystėje.

© Our Daily Bread