Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Meilė vaikams

Bill Crowder
2017 August 23 d.

„Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“ (Mt 19, 14).

Tomas Barnadas (Thomas Barnado) 1865 m. įstojo į Londono medicinos mokyklą, norėdamas tapti gydytoju misionieriumi Kinijoje. Tačiau greitai po savo paties langais pamatė be galo didelį poreikį: Londono gatvėse gyveno ir mirė daugybė benamių vaikų. Šioje beviltiškoje situacijoje Barnadas nusprendė kažką daryti. Įkūręs namus benamiams vaikams rytinėje Londono dalyje, Barnadas nuo skurdo ir galimos mirties išgelbėjo apie 60 000 berniukų ir mergaičių. Teologas ir pastorius Džonas Skotas (John Scott) pasakė: “Šiandien mes jį galėtume vadinti gatvės vaikų globėju“.

Jėzus pasakė: „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“ (Mt 19, 14). Įsivaizduokite, kaip girdėdami šiuos žodžius nustebo žmonės, tarp jų ir Kristaus mokiniai. Senovės pasaulyje vaikai nebuvo itin vertinami ir paprastai rasdavosi kažkur visuomenės paribiuose. O Jėzus vaikus priėmė, palaimino ir didžiai įvertino.

Jokūbas (Naujojo Testamento laiško autorius) mokė krikščionis: „Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra: lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu“ (Jok 1, 27). Šiandien kaip ir pirmojo amžiaus našlaičiams, įvairių visuomenės sluoksnių ir etninių grupių vaikams gresia visiškas ignoravimas, prievarta, prekyba žmonėmis, narkotikai ir t.t. Kaip mes galėtume pagarbinti Tėvą, parodydami rūpestį tais vaikais, kuriuos Jėzus kvietė pas save?

Būkite Jėzaus meilės reiškėjais.

© Our Daily Bread