Dvasiniai skaitiniai

Jeigu...

Cindy Hess Kasper
2017 August 23 d.

„Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs“ (Jn 11, 32).

Išvažiuodamas iš aikštelės, mano vyras pristabdė, praleisdamas dviračiu važiuojančią jauną moterį. Kai Tomas jai linktelėjo, parodydamas, kad galima važiuoti, ji nusišypsojo, pamojavo ranka ir ėmė minti pedalus. Po kelių sekundžių stovinčio visureigio vairuotojas netikėtai atidarė dureles ir partrenkė dviratininkę ant asfalto. Iš jos kelių ėmė bėgti kraujas. Žiūrėdama į sulankstytą dviratį, ji pravirko.

Vėliau mes svarstėme apie šį nutikimą: „Jeigu mes nebūtume jos praleidę... Jeigu tas vairuotojas, prieš atidarydamas dureles, būtų pasižiūrėjęs pro langą...“ Šie spėliojimai mus nuvedė į apgailestavimų aklavietę. „Jeigu aš būčiau žinojusi, kad mano sūnus susidės su išgėrinėjančių kompanija... Jeigu tą vėžį būtų aptikę anksčiau...“.

Kai ištinka nelauktos problemos, kartais mes imame abejoti Dievo gerumu. Mes net galime įpulti į tokią pat neviltį, kokią išgyveno Morta ir Marija, kai numirė jų brolis. „Jeigu Jėzus būtų atėjęs, iš karto, kai sužinojo, jog Lozorius serga!“ (Jn 11. 21.32).

Kaip Morta ir Marija, mes ne visada suprantame, kodėl mums atsitinka kažkas blogo. Tačiau mes galime pasiguosti, žinodami, jog Dievas vykdo savo sumanymus, siekdamas didesnio gero. Esant bet kokioms aplinkybėms, mes galime pasikliauti mūsų nekintančio ir mylinčio Dievo išmintimi.

Tėve, sunkių aplinkybių metu Tu nešei mane ant rankų. Dėkoju, kad mane išmokei pasitikėti Tavimi, net tada, kai aš nesuprantu, kas vyksta mano gyvenime.

„Pasitikėti Dievu, šviesoje – nieko nereiškia, bet pasitikėti Juo tamsoje – tai yra tikėjimas“  - Charles Haddon Spurgeon.

© Our Daily Bread