Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Tėvo veidas

David H. Roper
2017 August 23 d.

„Dieve, prikelk mus, apšviesk mus savo veidu, tai būsime išgelbėti“ (Ps 80, 3).

Aš prisimenu savo tėvo veidą. Iš jo buvo sunku spęsti, ką jis jaučia. Tėvas buvo geras žmogus, tačiau santūrus ir uždaras. Vaikystėje aš dažnai žiūrėdavau į jį, tikėdamasis šypsenos arba kitokio palankumo ženklo. Veidai – tai mes. Apsiniaukęs, niūrus žvilgsnis arba šypsena ir žiburiukai akyse parodo, ką mes jaučiame. Mūsų veidas yra mūsų būsenos indikatorius.

Asafas (80 psalmės autorius) buvo sutrikęs ir norėjo pamatyti Viešpaties veidą. Jis žvelgė iš Jeruzalės į šiaurę, į Judėjos kaimynę Izraelio karalystę, kurią sužlugdė galinga Asirijos imperija. Judėja, praradusi savo kaimynę, tapo pažeidžiama iš visų pusių: iš šiaurės grasino Asirija, iš pietų – Egiptas, o iš rytų - Arabų gentys. Judėja buvo neskaitlinga ir silpna.  

Visas savo baimes Asafas išreiškė maldoje, kurią pakartojo tris kartus: „Dieve, prikelk mus, apšviesk mus savo veidu, tai būsime išgelbėti“ (Ps 80, 3.7.19).

Visuomet yra teisinga nukreipti savo žvilgsnį nuo savo baimių ir ieškoti mūsų Dangiškojo Tėvo veido. Geriausias būdas regėti Dievo veidą – žiūrėti į kryžių. Kryžius yra patikimas indikatorius (Jn 3, 16).

Prisiminkite: kai dangiškasis Tėvas žvelgia į jus, Jo veidas šypsosi. Jūs esate visiškai saugūs!

Prašykite Dievo, kad Jis apšviestų jus savo veidu. Pamėginkite melstis šios (ar kitos) psalmės žodžiais.

Dievo meilė yra tokia pat plati, kaip plačiai buvo prikaltos prie kryžiaus Kristaus rankos.

© Our Daily Bread