Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Prieinama visiems

David C. McCasland
2017 August 10 d.

„Juk Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10, 45).

Mūsų žvaigždžių ir jų gerbėjų kultūroje jau nieko nebestebina, jog antrepreneriai prekiauja garsenybėmis kaip preke, parduodami jų laiką ir dėmesį. Žurnalo „The New Yorker” straipsnyje rašoma, jog jums už 15 000 dolerių galima suorganizuoti susitikimą su dainininke Šakira (Shakira), o už 12 000 dolerių garsus virėjas Maiklas Čiarelo (Michael Chiarello) gali jums ir dar vienuolikai svečių paruošti pietus savo prabangiuose namuose.

Jėzaus Kristaus laikais daugelis žmonių Jį laikė garsenybe. Jie sekė Jį iš vienos vietovės į kitą, klausėsi Jo mokymo, regėjo Jo stebuklus ir troško, kad Jis savo prisilietimu juos išgydytų. Tačiau pats Jėzus niekada nebuvo arogantiškas ar pasipūtęs. Jis buvo paprastas ir prieinamas visiems. Kai Jokūbas ir Jonas Jo paprašė duoti jiems geriausias vietas būsimojoje Karalystėje, Jis priminė visiems mokiniams: „Kas iš jūsų nori būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir nori tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas“ (Mk 10, 43-44).

Netrukus po to Jėzus sustabdė paskui Jį sekusią minią, kad paklaustų aklo elgetos: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Jis Jėzui atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“ Ir jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų (Mk 10, 51-52).

Mūsų Viešpats „atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10, 45). Būkime šiandien ir mes tokie kaip Jis – užjaučiantys ir visiems prieinami.

Viešpatie Jėzau, mes garbiname Tave kaip Dievo Sūnų ir šlovės Viešpatį, kuris numirė už visus. Padėk mums šiandien kitiems parodyti Tavo meilę.

Sekite Jėzaus pavyzdžiu: atsigręžkite į tuos, kurie stokoja.

© Our Daily Bread