Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Apstus gyvenimas

Monica Brands
2017 August 10 d.

„Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10).

Kai aš atvykau aplankyti savo sesers, jos vaikai man tuoj pat parodė naujovę – savo elektroninę namų ruošos skatinimo sistemą (Choropoly skydų rinkinį). Kiekvienas iš jų turi savo specialų skydą, kuriame atsispindi jų elgesys. Už kiekvieną gerai atliktą užduotį vaikas gauna teisę paspausti žalią mygtuką – ir į jo „sąskaitą“ pridedamas vienas balas. Už nusižengimą, jeigu, pavyzdžiui, jis užmiršo uždaryti lauko duris, gresia bauda, dėl ko prarandamas balas. Kadangi balų skaičius yra susietas su apdovanojimais, pavyzdžiui, papildomu laiku žaisti kompiuterinius žaidimus, mano sesers vaikai yra skatinami gerai atlikti savo pareigas ir uždaryti duris! 

Žiūrėdama į šią genialią sistemą aš pajuokavau, kad ir aš norėčiau turėti ką nors panašaus, kas mane motyvuotų. Tačiau Dievas mums jau yra davęs stimulą. Vietoje to, kad būtų reikalavęs paklusnumo, Jėzus pažadėjo, kad (nors mums tai ir brangiai kainuos) mes gyvendami su Juo turėsime apsčiai gyvenimo. (Jn 10, 10). Ir tai šimteriopai geriau, negu viskas, ką mums gali pasiūlyti mus supantis pasaulis (Mk 10, 29-30).

Džiaukimės tarnaudami dosniam Dievui, kuris nei baudžia, nei atlygina mums pagal nuopelnus. Jis su džiaugsmu priima pačias mažiausias pastangas ir net vėluojantiems ateiti į Jo Karalystę atlygina taip pat, kaip atėjusiems anksti (žr. Mt 20, 1-6).

Viešpatie, padėk mums prisiminti, kad sekti Tave yra labai prasminga, ir dėl to verta įdėti visas savo pastangas bei nepaisyti praradimų.

Sekti Kristų – tai kelias turėti gyvenimo apsčiai.

© Our Daily Bread