Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Gyvenimo treniruotė

Leslie Koh
2017 August 10 d.

„Tu ištyrei mus, Dieve, apvalei mus ugnimi kaip sidabrą“ (Ps 66, 10).

Mano mėginimus bėgti ilgas distancijas negalėčiau pavadinti sėkmingais, o paskutinis bėgimas mane visiškai nuvylė. Pusę kelio aš tiesiog ėjau, ir kartą man net reikėjo prisėsti. Jaučiausi kaip dvejetukininkas per egzaminus.

O paskui prisiminiau, kad treniruotės tikslas yra visai kitoks. Tai nėra egzaminas, ir man nereikia gauti pažymio. Man paprasčiausiai reikia vis iš naujo įveikti distanciją, kad tapčiau ištvermingesnis.

Galbūt dėl išbandymų, su kuriais susidūrėte, jūs jaučiatės blogai. Tačiau Dievas dėl to jums ir leidžia juos patirti, kad sustiprėtų jūsų dvasiniai raumenys ir ištvermė. Jis mus moko pasikliauti Juo ir apvalo, kad mes būtume šventi ir labiau panašūs į Kristų.

Neatsitiktinai psalmininkas šlovina Dievą už tai, kad Jis vedė izraelitus per ugnį ir vandenį (Ps 66, 10-12), kai jie ištvėrė nelaisvę ir vergovę. Dievas juos ne tik išsaugojo ir atvedė į turtingą (pažado) žemę, bet ir apvalė kelionės metu.

Patirdami išmėginimus mes galime pasitikėti Dievu, kuris duoda jėgos ir tvirtybės. Pačiomis sunkiausiomis gyvenimo minutėmis Jis mus tobulina.

Viešpatie, aš žinau, jog Tu leidi man eiti per išmėginimus, norėdamas mane sustiprinti ir apvalyti. Išmokyk mane pasikliauti Tavimi, kad ištverčiau.

Tikėjimo išmėginimas yra tikėjimo sustiprinimas.

© Our Daily Bread