Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Ramybė ir pasitikėjimas

James Banks
2017 August 10 d.

„Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda. Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta“ (Jn 14, 27).

Būdamas šešerių aš su savo broliais pirmą kartą važinėjausi amerikietiškais kalneliais. Kai mes dideliu greičiu artėjome prie pirmojo posūkio, aš ėmiau šaukti: „Nenoriu! Išleiskite mane!“ Žinoma, buvo neįmanoma sustabdyti atrakciono, ir man, įsikibus į ranktūrius, teko iškęsti iki galo.

Kartais mūsų gyvenimas (su nelauktais posūkiais ir kritimais) būna panašus į tokius kalnelius. Kada mes kelyje susiduriame su panašiomis „staigmenomis“, Biblija mums primena, jog tokiais atvejais reikia pasikliauti Dievu. Izraelyje buvo audringas metas, žiaurūs priešai grasino kraštui, kai Šventosios Dvasios įkvėptas pranašas Izaijas ištarė didį Dievo pažadą: „Tu suteiksi ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi“ (Iz 26, 3).

Ramybė, kurią atsivertusiems į Jį  duoda Gelbėtojas, yra „pranokstanti visokį supratimą“ (Fil 4, 7). Aš niekuomet neužmiršiu žodžių moters, kuri grūmėsi su krūties vėžiu. Kai vieną vakarą mes ją aplankėme ir pasimeldėme, ji pasakė: „Aš nežinau, kas man nutiks, bet tikiu, kad viskas bus gerai. Šiandien vakare Viešpats buvo su mumis“.

Nebūna gyvenimo be sunkumų, tačiau mus mylintis Gelbėtojas yra daugiau negu gyvenimas. Ir, žinoma, Jis didesnis už visus sunkumus.

Brangus Viešpatie, padėk man pasitikėti Tavimi, kad galėčiau gyventi Tavo ramybėje.  

Jėzus - yra mūsų ramybė.

© Our Daily Bread