Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

„Naujas žmogus“

Dave Branon
2017 August 01 d.

„Jei tik pasiliekate tikėjime įsitvirtinę bei nepajudinami ir neatsitraukiate nuo Evangelijos vilties“ (Kol 1, 23).

Bažnyčios jaunimo grupelė aplankė senelių namus Jamaikoje. Viena mergina atkreipė dėmesį į tolimame kampe gulintį vienišą žmogų. Sprendžiant iš visko, jam šiame pasaulyje liko tik lova, kurioje jis (nelaimingas neįgalusis) nejudėdamas gulėjo.

Mergina pasuko tiesiai pas jį ir, skaitydama Biblijos tekstus, ėmė jam pasakoti apie Dievo meilę žmonėms. „Kai aš kalbėjau, - vėliau prisiminė ji - pajutau, kad jam įdomu“. Reaguodama į jo susidomėjimą, ji papasakojo apie Jėzaus Kristaus pasiaukojančią mirtį už nusidėjėlius. „Šiam vilties ir šeimos neturinčiam žmogui buvo sunku suvokti, kad Kažkas, Kurio jis niekuomet nėra matęs, taip jį myli, kad už jo nuodėmes numirė ant kryžiaus“, - prisiminė ji. Mergina jam papasakojo apie Jėzų, apie amžinojo gyvenimo pažadą bei visų tikinčiųjų atnaujintą kūną. „Jūs galėsite šokti“, – pasakė ji ir pamatė, kaip jis įsivaizduoja save išvaduotą iš jį sukausčiusio bejėgio kūno.  

Kai jis pasakė, kad nori patikėti savo gyvenimą Kristui kaip savo Gelbėtojui, ji padėjo jam melstis atgailos ir tikėjimo malda. Paskui jaunoji misionierė paklausė, ar galėtų su juo nusifotografuoti. Ir jis atsakė: „Jeigu jūs man padėsite atsisėsti. Dabar aš naujas žmogus“.

Garbė Dievui už Jėzaus Kristaus Evangeliją, kuri keičia gyvenimus ir dovanoja viltį! Ji siūlo naują gyvenimą visiems, kurie Juo pasitiki.

Viešpatie, dėkoju Tau už naują gyvenimą Jėzuje Kristuje. Padėk man dalintis šio naujo gyvenimo viltimi su kitais, kad jie galėtų atgimti iš aukšto.

Jėzus Kristus siūlo naują gyvenimą.

© Our Daily Bread