Dvasiniai skaitiniai

Kaip tėtis

Leslie Koh
2017 July 25 d.

„Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jis daro, lygiai daro ir Sūnus“ (Jon 5, 19).

Argi neįdomu stebėti, kaip vaikai kartoja savo tėvų elgesį? Pavyzdžiui, kaip berniukas automobilyje sukioja įsivaizduojamą vairą, akies krašteliu stebėdamas tėtį, ką jis toliau darys? Atsimenu, kad pats taip pat elgiausi vaikystėje. Nieko man nebuvo maloniau, kaip kartoti viską, ką darė tėtis. Esu tikras, jog ir jis linksminosi matydamas mano beždžioniavimą.

Man norisi manyti, jog Dievas taip pat džiaugiasi, kai Jo Vienatinis Sūnus daro tą patį, ką darė Tėvas: ieško pražuvusių, padeda vargšams, išgydo ligonius. Jėzus sakė: „Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jisai daro, lygiai daro ir Sūnus“ (Jon 5, 19).

Mes taip pat esame pašaukti tiems patiems dalykams. „Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai, ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus“ (Ef 5, 1-2), – rašė apaštalas Paulius. Augdami meile Kristui, siekime mylėti taip, kaip myli dangiškasis Tėvas, atleisti, kaip Jis atleidžia, rūpintis panašiai kaip Jis, ir apskritai gyventi taip, kaip nori Jis. Mums patiems patiks Šventosios Dvasios galia atkartoti Jo darbus, kas bus apdovanota mylinčio Tėvo pagyrimu.

Viešpatie Jėzau, dėkojame Tau, kad mums parodei kelią pas Tėvą. Padėk kasdien stengtis būti panašiems į Tave ir atspindėti tavo charakterį.

Tėvas davė mums Šventąją Dvasią, kad galėtų padaryti panašiais į savo Sūnų.

© Our Daily Bread