Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Būti pirmam

Kirsten Holmberg
2017 July 25 d.

„Mes mylime Jį, nes Jis mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19).

Priimant į savo šeimą vaiką iš vaikų namų, mes žinojome, jog bus nelengva. Jis kelis metus praleido našlaičių prieglaudoje ir patyrė rimtą psichologinę traumą, kas atsispindėjo jo elgesyje. Nors aš jaučiau didelį gailestį jam, tačiau dažnai jis mane išvesdavo iš kantrybės, kartais prarasdavau savitvardą. Dėl savo elgesio ėmiau nuo jo atsiriboti. Gėdijaus to ir nusprendžiau pasidalinti savo išgyvenimais su jo gydytoju. Ramus gydytojo atsakymas pataikė į dešimtuką: „Jam reikia, kad būtumėte pirma... Anksčiau negu jis ims gerai elgtis, parodykite, kad jūs jį mylite“.

Apaštalas Jonas savo skaitytojams atskleidė nesuvokiamą Dievo meilės gylį, parodydamas ją, kaip mūsų meilės vienų kitiems šaltinį ir priežastį (1 Jn 4, 7.11). Prisipažįstu, kad aš toli gražu ne visuomet parodau tokią meilę kitiems, kas jie bebūtų: ar nepažįstami žmonės, ar draugai, ar mano pačios vaikai. Tačiau apaštalo Jono žodžiai sužadino manyje norą ir gebėjimą tai daryti: Dievas buvo pirmas. Jis atsiuntė Savo Sūnų, kad mes pažintume Jo meilės pilnatvę. Aš esu iš visos širdies dėkinga, kad Jis nepasielgė taip, kaip mes nusipelnėme, ir nenusigręžė nuo mūsų.

Nors mūsų puolimas į nuodėmę sukėlė Jo pyktį, Jis nusprendė mums parodyti Savo meilę (Rom 5, 8). Ši meilė suteikia mums jėgų mylėti kitus, atspindint Jo charakterį ir Jo požiūrį (elgesį).

Dėkoju Tau, Viešpatie, kad, nepaisant mano nuodėmių, myli mane. Padėk taip pat pirmai pamilti kitus.

Dievas mus pamilo, kad mes mylėtume kitus.

© Our Daily Bread